Kerncompetenties

1. De master is in staat om zelfstandig een belangrijke rol te spelen in het functioneren van de instellingen die de gezondheidszorg en de ziektekosten verzekeren en in de evaluatie van menselijke schade.

2. De master heeft grondige kennis in de diverse disciplines (medische, juridische, sociale aspecten) en de interactie ertussen.

3. De master heeft een kritische geest waardoor op gefundeerde wijze kan geoordeeld worden over wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten.

4. De master is in staat zelf wetenschappelijke literatuur te analyseren en kritisch te beschouwen.

5. De master is in staat via eigen onderzoek bij te dragen tot het oplossen van problemen.

6. De master kan opgedane kennis op een bevattelijke wijze overbrengen.