Master in de filmstudies en de visuele cultuur

Master in de filmstudies en visuele cultuur

Je opleiding

De opleiding tot master in de filmstudies en de visuele cultuur is de enige opleiding in Vlaanderen die volledig is toegespitst op de grondige wetenschappelijk studie van film en visuele cultuur.

Centraal in het curriculum staan de theorie, de geschiedenis en de analyse van het medium film als multicultureel fenomeen. De zorgvuldig op elkaar afgestemde oplei­dingsonderdelen behandelen de specifieke aard van film als kunst- en communicatievorm en als sociale institutie waarbij diverse vragen rond culturele representatie aan de orde zijn.

Uiteraard komen ook andere vormen van visuele communicatie aan bod en wordt er aan­dacht besteed aan de recente ontwikkelingen op het vlak van de beeldtechnologie en de invloed ervan op de esthetiek en de maatschappelijke impact van film.

De lessen worden uitvoerig geïllustreerd met filmfragmenten en ander visueel materiaal.

Je toekomst

Afgestudeerden verwerven een diploma waarmee ze als filmwetenschappers, -lesgevers en -recensenten aan de slag kunnen, maar dat hen ook ruimere kansen biedt in de wereld van film- en beeldproductie en -distributie, de audiovisuele media, en tal van private en publieke bedrijven waar een specifieke visuele expertise gekoppeld aan een gedegen academische vooropleiding nieuwe perspectieven kan openen.