Orlando Verde

"Ik beschik nu over een nieuw arsenaal aan methoden, referenties en informatie die me helpen om mijn punt op een heldere manier over te brengen"

Orlando Verde is 39 jaar en studeerde in 2016 af als master filmstudies en visuele cultuur. Hij is stafmedewerker voor de interculturele beweging Kif Kif en schrijft voor verschillende platformen, waaronder Rekto:Verso, MO* en De Standaard.

Orlando: “Bij Kif Kif gaan we op zoek naar stemmen die ontbreken in het debat en maken daar ruimte voor. We treden in dialoog met andere organisaties en met de samenleving. We formuleren zelf ook standpunten indien nodig. We schenken speciale aandacht aan diversiteit in cultuur in het algemeen en in film in het bijzonder. Voor andere platformen schrijf ik over film, over maatschappelijke kwesties en over Venezuela.

Ik wilde de opleiding al lang volgen. Ik had de kans om te schrijven voor een paar platformen en ik besefte: over hoe meer instrumenten ik beschik om mijn woorden gewicht te geven, hoe beter. Heel veel filmkennis had ik al meegekregen via o.a. het atelier film- en videokunst van KASKA-DKO, maar de theoretische kader en academische invalshoek waren een verrijking.

Ik beschik nu over een nieuw arsenaal aan methoden, referenties en informatie die me helpen om mijn punt op een heldere manier over te brengen. Daar maak ik dagelijks gebruik van, in heel uiteenlopende contexten.”

Orlando Verde

Foto: Yel Ratajczak