Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Relevantie

De masteropleiding filmstudies en visuele cultuur komt tegemoet aan een reële behoefte in het universitaire onderwijs en onderzoek in Vlaanderen. Deze opleiding is het enige programma in Vlaanderen dat volledig is toegespitst op de grondige wetenschappelijke studie van film- en visuele cultuur.

De opleiding speelt niet alleen in op een levendige interesse bij afgestudeerden van uiteenlopende disciplines. Daarnaast beantwoordt ze ook aan een groeiende maatschappelijke behoefte aan visuele expertise in tal van sectoren.

Inhoud

Centraal in het curriculum staat de theorie, de geschiedenis en de analyse van het medium film als multicultureel fenomeen.

Daarnaast streeft de opleiding de vorming na van de visuele geletterdheid in ruime zin. Dit met het oog op het beter begrijpen van de huidige (visuele) cultuur, haar ideeëngoed en producten, haar verleden en toekomst.

Meer dan ooit immers vraagt deze problematiek om een interdisciplinaire aanpak. Waar de grondige analyse van beelden op zich reeds meerdere invalshoeken vereiste, vergt nu ook de productie en het gebruik van beeldmateriaal een integratie (geen juxtapositie) van steeds meer disciplines en expertises, zeker in de huidige zogenaamde multimediale omgeving.

De zorgvuldig op elkaar afgestemde opleidingsonderdelen behandelen de specifieke aard van film als kunst- en communicatievorm en als sociale institutie, waarbij diverse vragen rond culturele representatie aan de orde zijn.

Uiteraard komen ook andere vormen van visuele communicatie aan bod en wordt er aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen op het vlak van de beeldtechnologie en de invloed ervan op de esthetiek en de maatschappelijke impact van film.

De docenten kunnen voor de visuele ondersteuning o.a. gebruikmaken van origineel beeldmateriaal uit het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Samenwerking

Voor de master in de filmstudies en de visuele cultuur werkt het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen (en in het bijzonder de onderzoeksgroep Visuele Cultuur) samen met Cinema Zuid voor filmvertoningen in een state-of-the-art bioscoopzaal, eventueel met live pianobegeleiding als het om stille film gaat. 

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks

  • alle academische bachelor- en masterdiploma’s

Met schakelprogramma

  • alle professionele bachelordiploma’s

Onderzoek in de opleiding

Masterproef

De masterproef is een bijzonder belangrijk opleidingsonderdeel binnen de master in de filmstudies en de visuele cultuur. Met de masterproef toon je aan dat je in staat bent om een probleemstelling die relevant is binnen de academische of professionele context vanuit een wetenschappelijke ingesteldheid te benaderen.

Vormelijk gezien verwachten we van jou een masterproef die gelijkt op een wetenschappelijk artikel.

Praktijk in de opleiding

Stage

Je kan ervoor kiezen een (optionele) stage te volgen, ter vervanging van vakken uit de verdiepende modules.

De stage is gericht op een (eerste) kennismaking met het filmische en/of visueel culturele werkveld.

Een projectmatige invulling van de stage - meewerken aan een film- of televisieproductie, een festival, een cultureel evenement - wordt gestimuleerd.

Je werkzaamheden tijdens de stage moet je vastleggen in de vorm van een goed doordacht stageverslag.