Voorbereidingsprogramma

  • 63 studiepunten

Alle academische bachelors kunnen een voorbereidingsprogramma volgen om aan te sluiten op de master opleidings- en onderwijswetenschappen.

Opgelet! Wie al een academische bachelor of master heeft uit het studiegebied psychologie/pedagogie kan rechtstreeks instromen in de master opleidings- en onderwijswetenschappen, en hoeft dit voorbereidingsprogramma dus NIET te volgen.

Studenten met een academische bachelor Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen of Sociologie van de Universiteit Antwerpen kunnen een beperkter voorbereidingsprogramma volgen (omwille van een aantal vrijstellingen). Indien studenten Bachelor Sociologie in hun opleiding gekozen hebben voor de minor opleidings- en onderwijswetenschappen, dan komen daar extra vrijstellingen bij en kunnen ze dus mits een zeer beperkt voorbereidingsprogramma doorstromen naar de master opleidings- en onderwijswetenschappen.

Wat is een voorbereidingsprogramma?

Als je een academisch bachelor- of masterdiploma hebt dat je geen rechtstreekse toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen, kan je soms toch instromen door eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

In het voorbereidingsprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het voorbereidingsprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Hoe doe je een aanvraag?

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden moet je geen aanvraag indienen. Je volgt de inschrijvingsprocedure van de Universiteit Antwerpen.
 

Extra info studieprogramma

Voor werkstudenten bestaat er een modeltraject van twee jaar (pdf).
 
Als je het schakel- en voorbereidingsprogramma spreidt over meerdere academiejaren, gelden er een aantal volgtijdelijkheidsregels (pdf).  

Als je OOW wilt combineren met een andere opleiding, moet je toelating krijgen van de studietrajectbegeleiders van de betrokken opleidingen. Je vraagt de toelating via e-mail.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): stuur een e-mail naar ann.aertssen@uantwerpen.be met een oplijsting van de opleidingsonderdelen waarvoor je denkt een vrijstelling te kunnen krijgen en een scan van je diplomasupplement

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel.

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.