Jobmogelijkheden

Brede waaier aan mogelijkheden

Een nieuwe opleiding die inspeelt op nieuw ontstane maatschappelijke noden bereidt haar studenten voor op bestaande maar ook op nieuwe jobs. Je leert onderwijs en opleiding immers doorheen een andere (en ruimere) bril te bekijken. Daardoor kom je in aanmerking voor tewerkstelling in een al even ruim werkveld dat de meest uiteenlopende maatschappelijke deelvelden bestrijkt. Hieronder sommen we een aantal mogelijkheden op, zonder de ambitie na te streven volledig te zijn.

Een afgestudeerde master in de opleidings- en onderwijswetenschappen bezit een wetenschappelijk grondig onderbouwde kennis van leer- en curriculumprocessen. Zij/hij is daardoor voorbereid op het invullen van verantwoordelijke beleids(ondersteunende) functies met een uitgesproken manageriële dimensie. Zij/hij zal met andere woorden beleidsvoerende of -ondersteunende functies vervullen in een specifiek arbeidsveld.

Meer specifiek is zij/hij opgeleid om vanuit beleids(ondersteunings)deskundigheid te fungeren:

  • als onderzoeker, (educatief) medewerker, adviseur, onderwijsbegeleider of -coördinator, toetsontwikkelaar, leermiddelenontwikkelaar, ontwerper van educatieve software, ontwerper van educatieve programma’s en trajecten, editor van educatief materiaal, beleidsmedewerker onderwijs, verantwoordelijke VTO (vorming, training en opleiding), enzovoort;
  • binnen een onderwijsinstelling, een pedagogische begeleidingsdienst, een (gespecialiseerde) uitgeverij, (gespecialiseerde) media, het Departement Onderwijs, de VDAB en aanleunende tewerkstellingsinitiatieven, een onderwijskoepel of -net, een inrichtende macht, een overheidsdienst, een syndicale organisatie, het jeugdopbouwwerk, een personeels- en vormingsdienst in profit- en non-profitbedrijven, het ziekenhuiswezen en de rust- en verzorgingstehuizen, het sociaal-cultureel vormingswerk, opleidingscentra in de bedrijfswereld, enzovoort.

Lees de getuigennisen van enkele alumni om een concreet beeld van de loopbaanmogelijkheden te krijgen!

Wil je lesgeven?

Je hebt de mogelijkheid om je verder te specialiseren in lesgeven via een verkorte educatieve master in de maatschappijwetenschappen.

Wil je doctoreren?

De master opleidings- en onderwijswetenschappen hoeft geen eindpunt te betekenen. Behalve door uit te stromen naar de arbeidsmarkt kan je je als master OOW ook verder bekwamen door te doctoreren. Als master OOW ben je immers hoe dan ook een onderzoeker. Je bent daardoor voorbereid op het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe relevante kennis in kaart brengt en erover rapporteert, wat kan uitmonden in een doctoraat. Onderzoeksgebieden dienen te worden onderkend, geëxploreerd en onderzoeksmatig verkend. Over de onderzoeksresultaten dient helder en gericht te worden gecommuniceerd naar de bestellende of belangstellende (beleids)instantie op school-, bovenschool-, leerorganisatie- of enig ander organisatorisch of beleidsmatig niveau en naar de wetenschappelijke gemeenschap.