Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Opleidings- en onderwijswetenschappen

​Je opleiding

De master opleidings- en onderwijswetenschappen (OOW) is een open opleiding die wordt ingericht door de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. De opleiding OOW bestaat uit een eenjarige master, eventueel voorafgegaan door een schakel- of voorbereidingsprogramma. De opleiding staat open voor mensen met een verschillende achtergrond en verschillende intenties. Zowel professionele bachelors als academische bachelors en masters uit een brede waaier van vooropleidingen vormen het doelpubliek van deze opleiding.

Deze praktijkgerichte opleiding biedt een combinatie van didactiek en management. Onderzoeksvaardigheden verwerven en het aanpassen van het domein aan maatschappelijke noden vormen een belangrijke doelstellingen van de master OOW. Onderwijs kan bestudeerd worden op drie niveaus:

  • het microniveau: de klas- of leergroep;
  • het mesoniveau: het instellings- of opleidingskader;
  • het macroniveau: het beleidsondersteunend en -bepalend kader.

In de master OOW wordt van je verwacht dat je zelfstandig actief studeert. De opleiding is opgebouwd rond de volgende principes:

  • Je stuurt als student in toenemende mate je eigen leerproces.
  • De docent faciliteert je leerproces.
  • Kernvraagstukken uit het beroep vormen het vertrekpunt voor je leeractiviteiten.
  • Metavaardigheden vormen een essentieel onderdeel van het curriculum.

Selfassessment, peerassessment en co-assessment zijn onderdeel van de evaluaties.


Meer informatie over:


Je toekomst

Met een master opleidings- en onderwijswetenschappen kan je terecht

  • als onderzoeker, (educatief) medewerker, adviseur, onderwijsbegeleider of -coördinator, toetsontwikkelaar, leermiddelenontwikkelaar, ontwerper van educatieve software, ontwerper van educatieve programma’s en trajecten, editor van educatief materiaal, beleidsmedewerker onderwijs, VTO-verantwoordelijke, enzovoort;
  • binnen een onderwijsinstelling, een pedagogische begeleidingsdienst, een (gespecialiseerde) uitgeverij, (gespecialiseerde) media, het Departement Onderwijs, de VDAB en aanleunende tewerkstellingsinitiatieven, een onderwijskoepel of -net, een inrichtende macht, een overheidsdienst, een syndicale organisatie, het jeugdopbouwwerk, een personeels- en vormingsdienst in profit- en nonprofitbedrijven, het ziekenhuiswezen en de rust- en verzorgingstehuizen, het sociaal-cultureel vormingswerk, opleidingscentra in de bedrijfswereld, enzovoort. 

Ook heb je de mogelijkheid om les te geven of om te doctoreren.


Interdisciplinair project: interesse?

Raadpleeg alle informatie

Voorbeeld Corona-gerelateerd sociaalwetenschappelijk onderzoek

Ruud Lelieur - Academisch optimisme en COVID19