Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Opleidings- en onderwijswetenschappen

Hoe verloopt een goed leerproces? En hoe creëer je de juiste setting daarvoor? Deze master combineert didactiek en management. Hier leer je over leren... en over motiveren, technologie en management.

Combinatie van onderzoek en praktijk

De master in de opleidings- en onderwijswetenschappen levert creatieve experts af die antwoorden zoeken op bijzondere opleidingsvragen uit verschillende sectoren. Zij vinden educatieve oplossingen in de opleidings- en onderwijswereld waar klassieke, reguliere leerroutes meer en meer tot het verleden behoren

De focus ligt op het verwerven van onderzoeksvaardigheden. Het doel is het domein aanpassen aan nieuwe maatschappelijke noden, zoals levenslang en levensbreed leren. Deze master is dankzij zijn inhoud, vorm en aanpak een unieke opleiding in Vlaanderen en erbuiten. 

We richten ons op drie niveaus:

  • het microniveau: de klas- of leergroep
  • het mesoniveau: het instellings- of opleidingskader
  • het macroniveau: het beleidsondersteunend en -bepalend kader

De opleiding vertrekt vanuit kernvraagstukken uit het werkveld die je beantwoordt op basis van wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten. Het directe contact tussen de opleiding en de praktijk wordt dan ook zoveel mogelijk gestimuleerd.

Medestudenten van verschillende vooropleidingen

Dit is een eenjarige masteropleiding, eventueel voorafgegaan door een schakel- of voorbereidingsprogramma.

De opleiding staat open voor mensen met verschillende achtergronden en verschillende intenties. Zowel professionele bachelors als academische bachelors en masters uit een brede waaier van vooropleidingen vormen het doelpubliek van deze opleiding.

Nieuw vanaf academiejaar 2021-2022

Je eigen leerproces

Deze masteropleiding wil natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Onder het motto ‘teach what you preach’ kiest ze voor een flexibele, competentiegerichte leermethode. Je krijgt een waaier van werkvormen voorgeschoteld, allemaal met de klemtoon op actieve zelfstudie.

Zo richt de opleiding zich niet alleen tot de gewone student, maar volgen ook mensen die al in de praktijk staan ze probleemloos.

Zelfstandig actief studeren? Dat houdt in dat je als student je eigen leerproces stuurt, en aldus aandacht besteedt aan het plannen, monitoren en bijsturen van het eigen leren indien nodig. Natuurlijk word je daarbij ondersteund door docenten en geholpen door je medestudenten.

Je toekomst

Met een master opleidings- en onderwijswetenschappen kan je terecht:

  • als onderzoeker, (educatief) medewerker, adviseur, onderwijsbegeleider of -coördinator, toetsontwikkelaar, leermiddelenontwikkelaar, ontwerper van educatieve software, ontwerper van educatieve programma’s en trajecten, editor van educatief materiaal, beleidsmedewerker onderwijs, VTO-verantwoordelijke, enzovoort
  • binnen een onderwijsinstelling, een pedagogische begeleidingsdienst, een (gespecialiseerde) uitgeverij, (gespecialiseerde) media, het Departement Onderwijs, de VDAB en aanleunende tewerkstellingsinitiatieven, een onderwijskoepel of -net, een inrichtende macht, een overheidsdienst, een syndicale organisatie, het jeugdopbouwwerk, een personeels- en vormingsdienst in profit- en nonprofitbedrijven, het ziekenhuiswezen en de rust- en verzorgingstehuizen, het sociaal-cultureel vormingswerk, opleidingscentra in de bedrijfswereld, enzovoort

Ook heb je de mogelijkheid om les te geven of om te doctoreren.