Werken en studeren

Het studieprogramma van Opleidings- en Onderwijswetenschappen is afgestemd op werkstudenten. De contactmomenten zijn beperkt tot woensdagavond voor het schakel- en voorbereidingsprogramma van 63 studiepunten en woensdagavond en donderdag(namiddag/avond) voor de master (zie uurroosters). Wie de master over twee jaar spreidt kan alle opleidingsonderdelen ’s avonds volgen.

De contactmomenten omvatten een waaier van werkvormen met een duidelijke klemtoon op actieve zelfstudie (bv. groepswerk, blended learning, projectwerk, zelfstudiepakket­ten).

Kiezen voor een gespreid studieprogramma

Vaak is het moeilijk om op voorhand in te schatten hoe zwaar een opleiding zal zijn. Werkstudenten combineren hun studie met een drukke job en soms met een gezin. Bij reguliere studenten wordt een studiebelasting 60 studiepunten per academiejaar beschouwd als voltijds. Ervaring leert ons dat werkstudenten er beter aan doen de opleiding te spreiden over meerdere jaren.

Je kan het schakel- of voorbereidingsprogramma spreiden (zie modeltrajecten) en ook de master. De studietrajectbegeleider kan je helpen een geschikt studieprogramma samen te stellen (zie studietrajectbegeleider).

Eén studiepunt komt overeen met een studiebelasting van 25 à 30 uren studiebelasting. Studiebelasting staat voor de contactmomenten, maar ook de oefeningen die je thuis maakt, de voorbereidingen van examens, papers, groepswerk… kortom alle inspanningen die je levert om uiteindelijk te slagen voor de opleiding.

Het is uiteraard aan jou om een doordachte keuze te maken, maar niemand heeft baat bij overbelasting.

Educatief verlof, tijdskrediet en opleidingscheques

Op de website van de sociale dienst van de Universiteit Antwerpen vind je informatie over onder andere educatief verlof, tijdskrediet en opleidingscheques, werkloosheidsreglementering, ziekteverzekering, kinderbijslag en vermindering van studiegeld.

Centrum WeST

Het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum WeST) helpt je de weg te vinden doorheen de verschillende universitaire diensten. Zij organiseren een perma­nentie voor vragen en organiseren workshops voor werkende studenten (bibliotheektraining, studievaardigheden, enzovoort).

Na je inschrijving aan de universiteit (nadat je ook je studieprogramma hebt samengesteld en het studiegeld hebt betaald) kan je je registreren als werkstudent. Daarna kan je van de faciliteiten van Centrum WeST gebruikmaken.