Voorbereidingsprogramma

Wat is een voorbereidingsprogramma?

Als je een academisch bachelor- of masterdiploma hebt dat je geen rechtstreekse toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen, kan je soms toch instromen door eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

In het voorbereidingsprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het voorbereidingsprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Mag je starten?

Rechtstreekse toelating tot het voorbereidingsprogramma

  • academische bachelors en masters in de humane wetenschappen

Let op: de omvang van het voorbereidingsprogramma hangt af van je vooropleiding

  • 6 studiepunten: academische bachelor in de sociologie, communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen, sociaal-economische wetenschappen, psychologie, criminologie, pedagogische wetenschappen; NL: bachelor gezondheid en maatschappij, bestuurskunde, publiek management
  • maximum 72 studiepunten: andere academische bachelors en masters in de humane wetenschappen

Andere academische bachelors en masters hebben geen toegang tot het voorbereidingsprogramma!

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): stuur een e-mail naar ann.aertssen@uantwerpen.be met een oplijsting van de opleidingsonderdelen waarvoor je denkt een vrijstelling te kunnen krijgen en een scan van je diplomasupplement

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel.

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.