Side header image

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Design Workshop 'Making Public Realm in the Village'

Van 15 tot 17 februari 2017 namen de studenten 1ste Master SRP deel aan een design workshop onder leiding van Julian Lewis van het gereputeerde Londense ontwerpbureau EAST. Aftrappen deed Julian met een lezing:  'The Public Realm is where the city lives’.
Het thema van de workshop was 'Making Public Realm in the Village’. Het ging om drie dorpen in de provincie Antwerpen. Deze dorpen worden nu in de ontwerpstudio’s verder onderzocht. Via memory drawings en snelle maquettetechnieken werden concrete ideeën ontwikkeld voor de publieke ruimte.