Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2022 vond dit plaats voor de master in de stedenbouw en ruimtelijke planning.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 21 mei 2019 bezocht het peerreviewteam de master in de stedenbouw en ruimtelijke planning en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De masteropleiding is goed regionaal ingebed en slaagt erin die profielen van stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners af te leveren waaraan de Vlaamse arbeidsmarkt behoefte heeft. O.a. voor de studio’s werkt de opleiding samen met het werkveld, een zeer sterk punt voor de opleiding, aldus het reviewteam. Het brede programma biedt zo een mooie afwisseling tussen theorie en praktijk.

De opbouw van het curriculum rond de vier leerlijnen weerspiegelt het proces dat stedenbouwkundigen in de praktijk moeten volgen:

  • analyse,
  • ontwerp,
  • implementatie,
  • evaluatie.

De studio’s, de masterproeven en de internationalisering sluiten aan bij lopend onderzoek, wat de opleiding zeer actueel maakt.

De opleiding biedt een breed palet aan internationaliseringsactiviteiten zoals studentenuitwisseling en internationale gastdocenten en studiereizen. Dat studenten in de studio’s leren samenwerken in multidisciplinaire teams is één van de vele troeven van de opleiding. Het groeperen van de colleges op enkele dagen en de video-opnames van lessen, maken de opleiding goed toegankelijk voor werkstudenten.

De opleiding zal het wetenschappelijk karakter van een aantal opleidingsonderdelen nog verder verstevigen en de internationaliseringsmogelijkheden nog meer communiceren naar studenten. De opleiding blijft de studeerbaarheid opvolgen en verbeteren door de organisatie van focusgroepgesprekken met studenten, door hen meer handvaten aan te reiken voor de studio’s en de begeleiding van de masterproef eerder op te starten. De afstemming van het voorbereidings- en schakelprogramma op de masteropleiding wordt nog meer verbeterd wat betreft de onderzoekscompetenties en ontwerpvaardigheden.

Lees het volledige, publieke rapport (pdf - 500kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.