Kwaliteitszorg en cijfers

Master organisatie en management

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding organisatie en management.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 16-17 mei 2023 bezocht het peerreviewteam de master organisatie en management en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

De opleiding richt zich op studenten die een managementgerichte opleiding op academisch niveau willen volgen als aanvulling op hun voorgaande opleiding. Ze kent een brede instroom en trekt een zeer divers publiek aan. Het schakel- en voorbereidingsprogramma stelt de studenten in staat om op een laagdrempelige manier een (extra) masterdiploma te halen.

Het praktijkgerichte karakter van de opleiding is een grote troef. Dit uit zich onder meer in de praktijkgerichte masterproef en het praktijkproject. Daarbij wordt de academische component niet uit het oog verloren. De opleiding kent een gebalanceerd curriculum. Naast een verplicht op te nemen kernprogramma, kunnen studenten zich verdiepen via een specialisatiecluster. Dankzij de aanwezige praktijkgerichte component heeft de opleiding vele contacten met het werkveld. Ze zal nagaan of ze deze contacten meer structureel kan inzetten voor formeel overleg. Daarnaast stapt de opleiding mee in een faculteitsbreed initiatief om de academische component van de masterproef via een benchmark onder de aandacht te houden.

De opleiding wordt gedragen door een sterk docentenkorps dat de vele competenties weerspiegelt die in het curriculum vormgegeven worden. Daarbij wordt een open overlegcultuur gehanteerd.

De opleiding gaat haar competentieprofiel evalueren en verder uitbouwen. Belangrijke thema’s zoals duurzaamheid zullen in het ganse curriculum ingebed worden. De opleiding hoopt via het competentieprofiel de eigen identiteit en meerwaarde nog sterker tot uiting te laten komen.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.