Masterproef

Het sluitstuk van je opleiding organisatie en management

Je masterproef vormt het sluitstuk van je opleiding, waarbij je onderzoeks- en praktijkvaardigheden combineert. 

Enerzijds scherp je je onderzoeksvaardigheden aan. Je voert een eigen onderzoek over een scherp gedefinieerde praktijkprobleemstelling uit en rapporteert daarover in de vorm van een wetenschappelijk rapport.

Je wordt daarbij begeleid door een promotor.

Anderzijds toon je met je masterproef ook aan dat je je geleerde competenties in de praktijk kan omzetten

Je gaat in duo aan de slag met de probleemanalyse van een reëel bedrijfsprobleem van een externe organisatie, waarmee je geen persoonlijke of professionele band hebt. Een bedrijfsbegeleider verschaft je interne informatie.

Hiermee toon je op zelfstandige basis dat je over een analytisch en probleemoplossend vermogen beschikt door de verschillende competenties, die je op een gevorderd niveau verworven hebt, in de praktijk te brengen.

Oud-studenten over de praktijkgerichte masterproef

Julie Van Calster (master organisatie en management, 2018):
“Je krijgt een realistische businesscase gepresenteerd, waarbij je rekening moet houden met de noden en wensen van het bedrijf. Dat is uitdagend, maar ook vernieuwend. Je leert namelijk nauw samenwerken met een partner én je ondervindt dat theorie alleen niet de beste oplossing biedt voor bedrijven. Zo krijg je een ander perspectief op de bedrijfswereld dan je normaal in colleges krijgt aangereikt.”

Nele Hendriks en Steve Pyck (organisatie en management, 2019):
"We kijken beiden terug op een mooi avontuur waarbij we veel hebben geleerd en vooral ook veel zelf hebben mogen doen. We dienden onze kennis omtrent productiemanagement bij te schaven. Lezen, lezen en nog eens lezen was de boodschap. De communicatie met onze bedrijfsbegeleider verliep zeer vlot. We mochten steeds bellen of mailen en ook voor een bedrijfsbezoek stond de deur telkens voor ons open. Doordat de thesis een duoproject was en we zowel vanuit de universiteit als het bedrijf de nodige ondersteuning kregen, konden we op iedere onderzoeksvraag een uitvoerig antwoord bieden en zo bruikbare oplossingen aanleveren aan het betreffende bedrijf. Kortom, we blikken positief terug op het bedrijf en het onderzoek waarmee we in aanraking kwamen."

Jennes De Schutter (master organisatie en management, 2017):
"We werkten tijdens onze praktijkgerichte masterproef samen met de haven van Antwerpen, maar ook met kleine exporteurs/importeurs. Ik leerde daardoor dat elk bedrijf anders is, en dat je verschillende organisaties soms verschillend moet benaderen.”

Ook bedrijven zijn enthousiast over deze aanpak...

"Als sterk groeiende onderneming uit de voedingsindustrie in de Antwerpse Kempen zijn er plannen om ons bedrijfsgebouw uit breiden. Hierdoor vonden we het opportuun om de efficiëntie van de huidige opstelling van ons machinepark kritisch in vraag te stellen. Om de verschillende opties theoretisch te onderzoeken en te onderbouwen besloten we beroep te doen op de expertise van enkele MOM-studenten van de Universiteit Antwerpen. Een boeiend en leerzaam onderzoekstraject dat leidde tot innovatieve inzichten en besluiten."


Voorbeelden