Bereid je voor op wiskunde

in het schakel- of voorbereidingsprogramma organisatie en management

Volg je het schakelprogramma voor de master organisatie en management? Dan zal je ook wiskundevakken in je curriculum hebben. Ook in het voorbereidingsprogramma organisatie en management komen wiskundige vaardigheden aan bod in de opleidingsonderdelen over economie.

Ben je niet zeker over je wiskundevaardigheden? Dan zijn er genoeg mogelijkheden om je wiskundekennis te testen en bij te schaven:

​Zelfstudiepakket 'Aan de slag'

Wil je weten of je goed voorbereid bent? Aan de slag biedt gratis online zelfstudiepakketten met zelftesten, oefen- en leermateriaal voor wiskunde, academische taalvaardigheden en studievaardigheden.

Voorbereidende cursus wiskunde

​De voorbereidende cursus wiskunde voor economen vindt begin september plaats op de Stadscampus.

Tijdens deze cursus wordt de belangrijkste basiskennis wiskunde van het secundair onderwijs herhaald, zoals goniometrie, functies en afgeleiden. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op de modules uit het zelfstudiepakket Aan de slag.

De voorbereidende cursus wiskunde is gratis voor nieuwe studenten aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.​

Nieuwe studenten frissen leerstof wiskunde op