Inschrijven en studiegeld

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Een voorbereidende stap kan nodig zijn, bv. toelating tot het schakelprogramma aanvragen.

Heb je rechtstreekse toelating tot de master? Volg de inschrijvingsprocedure in drie stappen van de universiteit:

  • online aanmelden
  • inschrijven
  • studieprogramma samenstellen

Diploma vooropleiding behaald in Nederland

Heb je al een diploma hoger onderwijs in Nederland behaald en voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden om rechtstreeks in te schrijven voor deze opleiding, dan moet je een bijkomende toelating tot inschrijving vragen.

Vul het aanvraagformulier toelating tot inschrijving met Nederlands diploma in.

Lees meer over studeren in Antwerpen als student uit Nederland.

Werken en studeren / Deeltijds studeren

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): volg de procedure van de faculteit - let op de deadlines!

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft. 

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Standaard vrijstellingen 

Heb je één van onderstaande opleidingen behaald aan de Universiteit Antwerpen, dan krijg je een vrijstelling voor Inleiding tot de economie (4sp) en  Kwantitatieve onderzoeksmethoden (6 sp).

  • Academische bachelor Communicatiewetenschappen
  • Academische bachelor Politieke Wetenschappen
  • Academische bachelor Sociologie

Heb je een academische bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of een academische bachelor Wiskunde aan de Universiteit Antwerpen behaald, dan krijg je een vrijstelling voor Kwantitatieve onderzoeksmethoden (6 sp).

Let op: je zal deze vrijstellingen toegewezen krijgen, maar je moet ze wel nog officieel aanvragen via het Aanvraagformulier vrijstellingen.


Studiegeld

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in een academiejaar. Op basis van het tarief voor de opleiding, eventueel in combinatie met je sociaal statuut of je nationaliteit, kan je je studiegeld berekenen.