Voorbeeldrooster

Voorbeeldroosters

De lessenroosters van de basismodule en specialisatie van de vorige groep geven u een beeld van het programma dat u mag verwachten. Wijzigingen in het programma zijn nog mogelijk. De geel gearceerde lessen zijn de lessen waarvoor de alumni van de master veiligheidswetenschappen worden vrijgesteld. Dit is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voorbeeldrooster basismodule

Voorbeeldrooster specialisatiemodule