Toelating en inschrijven

Lees de toelatingsvoorwaarden voor het totale traject en de specialisatie niveau 1 en kom zo te weten of je mag starten in deze opleiding. In enkele specifieke situaties kan je eventueel vrijstellingen aanvragen.

De kostprijs per module en wat je hiervoor mag verwachten wordt vermeld onder studiegeld.
Je vindt daar ook een verwijzing naar de steunmaatregelen waarvoor onze opleiding erkend is.


Toelatingsvoorwaarden

Het totale traject:

 • kandidaten in het bezit van een bachelor of master.

De specialisatiemodule niveau 1:

kandidaten in het bezit van:

 • een attest multidisciplinaire basisvorming en/of een getuigschrift PA niveau II én een bachelor of master diploma;
 • een attest PA niveau II én 5 jaar nuttige, praktische ervaring in een interne of externe dienst. Opgelet: 5 jaar ervaring wordt geteld vanaf het behalen van het niveau 2 getuigschrift!

Zij-instromers uit Nederland:

kandidaten in het bezit van een getuigschrift:

 • HVK én een academisch bachelor of master diploma, dienen enkel het vak JEOAvV uit de basismodule en het vak Organisatie van de specialisatiemodule te volgen;
 • MVK, gecombineerd met 5 jaar nuttige, praktische ervaring in een interne of externe dienst OF een academisch bachelor/master diploma, volgen eerst het vak JEOAvV van de basismodule en stromen daarna door naar de specialisatiemodule niveau 1.

Vrijstellingen

Vrijstellingen op basis van je academisch bachelor of master diploma

Indien bepaalde lessen aan bod kwamen tijdens je academische bachelor of master en je dit vak succesvol hebt afgelegd, dan kan je in aanmerking komen voor een vrijstelling voor het volgen van deze lessen en eventueel een gedeeltelijke vrijstelling voor de evaluatieactiviteiten. De credits mogen maximaal 10 jaar geleden behaald zijn.

Indien je een vrijstelling wenst aan te vragen, dien je een dossier in bij de opleidingscoördinator. Dit dossier omvat alle mogelijke bewijsstukken en argumenten op basis waarvan de examencommissie zal oordelen of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Vrijstellingen voor masters Veiligheidswetenschappen

Kandidaten met een diploma master veiligheidswetenschappen (2-jarige master) zijn in de basismodule en de specialisatiemodule vrijgesteld voor een aantal lessen. Je bent nooit volledig vrijgesteld voor de evaluatieactiviteiten. In het voorbeeldrooster dat je vindt onder studieprogramma staan de vrijstellingen in het geel. Let op: wijzigingen zijn nog mogelijk.

Studiegeld

Het studiegeld omvat:

 • handboek Welzijn op het Werk,
 • de lesteksten in digitale vorm,
 • (bedrijfs)bezoeken,
 • koffie, thee en water tijdens de pauzes,
 • deelname aan lessen en twee examenzittijden,
 • toegang tot de bibliotheken van de universiteit,
 • een studentenkaart,
 • korting in de studentenrestaurants.

Prijzen:

 • basismodule + specialisatiemodule: 5800 euro
 • basismodule: 1850 euro
 • specialisatiemodule: 3950 euro
 • voor deelnemers met een MVK: juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid (850 euro) + specialisatiemodule (3950 euro): 4800 euro
 • voor deelnemers met een HVK: juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid (850 euro) + organisatie (950 euro): 1800 euro

KMO-portefeuille

Het postgraduaat preventieadviseur niveau 1 is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. De voorwaarden kan u nalezen op de website van de overheid.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille is DV.O100331.

Opleidingscheques voor werknemers

Deze opleiding kan u betalen met opleidingscheques. De voorwaarden kan u nalezen op de site van de Vlaamse Overheid.

Vlaams Opleidingsverlof en BEV Brussel

Het postgraduaat preventieadviseur niveau 1 komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald Educatief Verlof van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BEV Brussel onder voorbehoud).


Annulatie

Je kan kosteloos annuleren tot 1 maand voor aanvang van de module waarvoor je je inschreef.

Bij annulatie tussen 1 maand voor en 2 weken na aanvang van de module, wordt een administratiekost aangerekend van 10%.

Bij annulatie na 2 weken wordt de volledige prijs van de module aangerekend.