Toelating en inschrijven

Toelatingsvoorwaarden

Het totale traject:

 • kandidaten in het bezit van een academisch bachelor of master diploma.

De specialisatiemodule niveau 1:

kandidaten in het bezit van:

 • een attest multidisciplinaire basisvorming en/of een getuigschrift PA niveau II én een academisch bachelor of master diploma;
 • een attest PA niveau II én 5 jaar nuttige, praktische ervaring in een interne of externe dienst. Opgelet: 5 jaar ervaring wordt geteld vanaf het behalen van het niveau 2 getuigschrift!

Zij-instromers uit Nederland:

kandidaten in het bezit van een getuigschrift:

 • HVK én een academisch bachelor of master diploma, dienen enkel het vak JEOAvV uit de basismodule en het vak Organisatie van de specialisatiemodule te volgen;
 • MVK, gecombineerd met 5 jaar nuttige, praktische ervaring in een interne of externe dienst OF een academisch bachelor/master diploma, volgen eerst het vak JEOAvV van de basismodule en stromen daarna door naar de specialisatiemodule niveau 1.

Vrijstellingen

Vrijstellingen op basis van je academisch bachelor of master diploma

Indien bepaalde lessen aan bod kwamen tijdens je academische bachelor of master en je dit vak succesvol hebt afgelegd, dan kan je in aanmerking komen voor een vrijstelling voor het volgen van deze lessen en eventueel een gedeeltelijke vrijstelling voor de evaluatieactiviteiten. De credits mogen maximaal 10 jaar geleden behaald zijn.

Indien je een vrijstelling wenst aan te vragen, dien je een dossier in bij de opleidingscoördinator. Dit dossier omvat alle mogelijke bewijsstukken en argumenten op basis waarvan de examencommissie zal oordelen of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Vrijstellingen voor masters Veiligheidswetenschappen

Kandidaten met een diploma master veiligheidswetenschappen (2-jarige master) zijn in de basismodule en de specialisatiemodule vrijgesteld voor een aantal lessen.
In het voorbeeldrooster dat je vindt onder studieprogramma staan de vrijstellingen in het geel.
Let op: wijzigingen zijn steeds mogelijk.

Studiegeld

Het studiegeld omvat:

 • Handboek Welzijn op het werk (ed. 2023) - studentenversie
 • de lesteksten in digitale vorm,
 • (bedrijfs)bezoeken,
 • koffie, thee en water tijdens de pauzes,
 • deelname aan lessen en twee examenzittijden,
 • toegang tot de bibliotheken en databanken van de universiteit,
 • een studentenkaart,
 • korting in de studentenrestaurants.

Prijzen (academiejaar 2024-2025):

 • basismodule + specialisatiemodule: 5850 euro
 • basismodule: 1875 euro
 • specialisatiemodule: 3975 euro
 • voor deelnemers met een MVK: juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid (875 euro) + specialisatiemodule (3975 euro): 4850 euro
 • voor deelnemers met een HVK: juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid (875 euro) + organisatie (975 euro): 1850 euro

KMO-portefeuille

Het postgraduaat preventieadviseur niveau 1 is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. De voorwaarden kan u nalezen op de website van de overheid.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille is DV.O100331.

Opleidingscheques voor werknemers

Deze opleiding kan u betalen met opleidingscheques. De voorwaarden kan u nalezen op de site van de Vlaamse Overheid.

Vlaams Opleidingsverlof en BEV Brussel

Het postgraduaat preventieadviseur niveau 1 komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald Educatief Verlof van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Annulering

Enkel schriftelijk per e-mail aan de organisatie.

 • Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulatie van 30 dagen tot 10 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is een vergoeding van 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Bij annulatie minder dan 10 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.