Bereid je voor

Heb je voorbereiding nodig als je politieke wetenschappen wil volgen? Wel, dat hangt af van de richting die je gevolgd hebt in het middelbaar.

Welke voorkennis verwachten we?

In de bachelor in de politieke wetenschappen krijg je statistiek om onderzoek te kunnen doen. Daarvoor bouwen we verder op voorkennis uit studierichtingen van het aso met minstens 4 uur wiskunde per week. Heb je een andere richting gevolgd in het middelbaar, maar ben je gebeten om politieke wetenschappen te volgen? Geen probleem, dat kan opgelost worden.

Wat als je niet voldoende voorkennis hebt?

Als je weinig wiskunde gehad hebt of liever al een beetje voorbereid bent, kan je in september, net voor de start van het academiejaar, de voorbereidende cursus statistiek volgen. We overlopen dan alle wiskunde die je nodig zal hebben. Daarnaast bespreken we al een aantal toepassingen van wiskunde binnen de statistiek.

Hoe kan je je nog voorbereiden?

De overgang van het secundair naar de universiteit is best een grote stap, dat weten we. Daarom hebben we een online voorbereidingsplatform. Je vindt er zelftesten, leermateriaal, oefeningen en demo’s om je voorkennis te testen en bij te schaven.