Welke master in de politieke wetenschappen past bij jou?

Na de bachelor in de politieke wetenschappen kan je aan de Universiteit Antwerpen kiezen tussen verschillende masteropleidingen.

Political Science

Deze volledig Engelstalige master politieke wetenschappen speelt in op de internationalisering van de arbeidsmarkt en bereidt je optimaal voor op een politieke wereld waarin Engels een steeds grotere rol speelt. De focus ligt op de kern van wat politiek doet: bindende besluiten nemen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt deze politieke besluitvorming bestudeerd.

Er is ook een Nederlandstalige variant van deze Engelstalige masteropleiding, met name de master in de politieke wetenschappen.

Lees meer over de Master of Political Science.

Lees meer over de master in de politieke wetenschappen.

Politieke communicatie

In deze master bestudeer je de relatie tussen politiek, media en publiek. Je besteedt onder meer aandacht aan massamedia in politieke communicatie, hun maatschappelijke effecten en psychologie. De nadruk ligt daarbij op media in het proces van de hedendaagse politieke communicatie en je krijgt ook zelf een korte mediatraining. De master is uniek in Vlaanderen.

Lees meer over de master in de politieke communicatie.

Internationale betrekkingen en diplomatie

Met een klemtoon op diplomatie en onderhandelen vult deze master een gat in het onderwijslandschap in de Lage Landen op. De voornaamste feiten, concepten en wetenschappelijke theorieën van de internationale betrekkingen komen aan bod. Zo biedt de opleiding je een toekomst bij (inter)nationale overheden en bedrijven, vakorganisaties en ngo’s.

Lees meer over de master in de internationale betrekkingen en diplomatie.

Educatieve master

Wil je later lesgeven? Vang twee vliegen in één klap en bouw een lerarenopleiding in in je masteropleiding.

Lees meer over de educatieve master in de sociale wetenschappen.