Bachelor in de politieke wetenschappen

In de bachelor in de politieke wetenschappen leer je maatschappelijke en politieke problemen vanuit verschillende invalshoeken analyseren. Dit mag je verwachten:

Eerste deel: je breidt je theoretische basis uit

  • Je maakt kennis met de basisbeginselen van de politicologie.
  • Je krijgt ook economie, recht, filosofie, enzovoort.

Tweede en derde deel: je onderzoekt de politiek

In het tweede en derde deel van het bachelortraject krijg je meer politiekgerichte lessen:

  • Je onderbouwt je kennis met een sterke methodologische vorming en vaardigheden zoals schriftelijk en verbaal argumenteren.
  • Je bestudeert de politiek op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal, internationaal en globaal.
  • Je verwerft inzicht in de staatsstructuur van verschillende landen en in de geschiedenis van politieke gebeurtenissen.
  • Je leert wat de voordelen en knelpunten van bepaalde staatsvormen zijn.

Altijd vanuit een wetenschappelijk invalshoek

Wat je leert in de lessen is gebaseerd op resultaten van onderzoek. Ook jijzelf zet je eerste stappen in het onderzoek. Je maakt kennis met de belangrijkste onderzoeksmethoden en leert de kneepjes van statistiek.

In het derde deel van het traject voer je zelfstandig leeronderzoek uit. Al doende leer je onder andere:

  • onderzoeksvragen bedenken en formuleren
  • onderzoek uitwerken
  • onderzoeksresultaten analyseren, interpreteren en rapporteren