Leermaatje - Jolien Damen

Het Leermaatje is een product-dienst-systeem dat gebruik maakt van digitale technologie om talentontwikkeling en welbevinden van kinderen in de Vlaamse lagere scholen in kaart te brengen. Op deze manier kunnen kinderen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Zo zal het onderwijs in Vlaanderen terug een aansluiting kunnen vinden bij de maatschappelijke behoeften. Het Leermaatje zorgt ervoor dat kinderen met een positief gevoel onder meer talenten, vaardigheden, ervaringen en kennis kunnen ontdekken in de klas. Het Leermaatje focust niet op één talent maar laat de kinderen groeien in wat ze graag doen en goed kunnen. Door de intuïtieve handelingen van kinderen op hun Leermaatje te digitaliseren, krijgen deze talenten en interesses een zinvolle invulling binnen de klasomgeving zonder impact op de leerplannen en eindtermen.

Probleemstelling
Ons onderwijssysteem is (nog) niet afgestemd is op nieuwe tendensen en manieren van leren. Daarom sluit het niet aan op onze behoeften. Dit is nochtans cruciaal. Een basisschool zorgt voor de vorming van kinderen, zodat ze later hun mannetje kunnen staan. Als we kijken naar de nieuwe tendensen en trends in het onderwijs, kan een juiste toepassing van technologie een sleutelrol spelen bij de ondersteuning van deze tendensen.

Om het lager onderwijs (terug) te laten aansluiten op deze maatschappelijke behoeften met een focus op talentontwikkeling, werd het Leermaatje ontwikkeld. Want de kinderen van vandaag zijn de toekomst.

Intuïtief gebruik in de klas
Het Leermaatje wordt tijdens de schooldag individueel gebruikt door de leerlingen. Door snelle, intuïtieve handelingen kunnen ze een lesactiviteit, competentieniveau, gevoel, moeilijke situatie en samenwerking aangeven op het product. Al deze aanduidingen zijn meteen zichtbaar en iedereen in de klas kan reageren. Dit verhoogt de dynamiek en maakt differentiatie, co-teaching, interactief lesgeven en vele andere lesvormen mogelijk.

Brede evaluatie door digitale opvolging
De informatie die zichtbaar is op het Leermaatje wordt ook doorgestuurd naar een digitaal platform waar ze worden omgezet naar eenvoudige visualisaties. Op deze manier wordt er een brede, procesgerichte evaluatie opgesteld van de leerling waarin talenten, interesses en competenties naar boven komen.

Al de informatie op het online platform is makkelijk te exporteren zodat de ouders uitgenodigd kunnen worden voor een gesprek over en met de leerling. Op deze manier kan elke leerling groeien in wat hij/zij graag doet.

Leermaatje
jolien.damen@telenet.be
interne promotor: Achiel Standaert
co-promotor: Stijn Verwulgen