Zero Discards - Nicholas Van Beylen

Jaarlijks wordt er wereldwijd honderdduizend ton vis weggegooid als ongewenste bijvangst. De vissen worden niet meegenomen aan land omwille van hun grootte, geslacht, leeftijd en/of marktwaarde. Dit heeft als gevolg dat ze meestal dood worden teruggeworpen in zee. Deze masterproef biedt een oplossing voor het reduceren van de dode discards door onderstaande deelsystemen.

1. Manier van binnenhalen
De eerste stap is om de vissen op een minder belastende manier aan boord te brengen. Hierbij wordt de vangst op een horizontale manier naar binnen getrokken, zonder uit het water te halen. Op die manier worden de vissen niet bloot gesteld aan de immense druk van hun eigen gewicht wanneer ze het water verlaten.

  • de vangst wordt binnen gehaald
  • het hek wordt in een positie van 60° gedraaid om zo het bassin af te sluiten
  • de vangst wordt gelost
  • het hek draait door tot ongeveer 165° om de vissen te begeleiden
  • als de vangst verwerkt is, kan het hek terug gedraaid worden naar de initiële positie

2. Begeleiden van vissen
Door de draaibeweging van de poort, worden de vissen gedwongen om het kanaal rechts onderaan in te zwemmen. Bovendien is dit een kleine voorsortering omwille van de open rasterstructuur in de poort (maaswijdte 80 mm). Alle vissen die kleiner zijn, kunnen zo ontsnappen. Nadien worden de vissen aangezogen door een visvriendelijke pomp. Deze pomp transporteert de vissen van het bassin naar het verenkelingsproces.

Alle vissen die te groot zijn voor de tralies worden begeleid naar het onderste kanaal. Deze vissen worden door een andere pomp tegen een transportband gezogen die de vissen uiteindelijk uit het water trekt.

3. Verenkelingsproces
Om een chaotische hoeveelheid vis om te vormen naar gestructureerde lijnen van vis, is een verenkelingsproces nodig. Dit proces gebeurt nadat de vissen door de pomp gepasseerd zijn en vóór het effectieve sorteren. De vorm en functie van het verenkelingssysteem zijn gebaseerd op het inzicht dat de vissen uit elkaar moeten worden gehaald om ze op een gecontroleerde manier uit te lijnen. Hierdoor kunnen ze in de volgende fase geregistreerd worden.

De doorsneden van de banen zijn zo vorm gegeven dat de vissen altijd naar het midden van het kanaal worden begeleid opdat ze elkaar niet zouden kunnen inhalen.

4. Sorteerproces
Nadat de vissen worden verenkeld, komen ze terecht in een baan op de transportband (respectievelijk ten opzichte van het kanaal waar ze uit komen). Hierna worden ze vastgelegd door de twee camera’s. De gecombineerde data van de twee camera’s gaat bepalen of een vis met een bepaalde lengte gecategoriseerd wordt als ‘ongewenste bijvangst’ of niet. Indien de vis wel als ongewenste bijvangst beschouwd wordt, neemt deze de meest natuurlijke en ergonomische weg: terug naar de zee. De ‘target catch’ beleeft een minder ergonomisch verhaal, want voor deze vissen trekt de pneumatische klep zich terug waardoor ze 20 cm lager vallen. Op die manier wordt de target catch verder begeleid naar de spoeling.

Zero Discards
nicholas.vanbeylen@gmail.com
promotor: Johan Neyrinck - Fosfor