KUBIS - Jonathan Bex

Kubis is een innovatieve container voor de thuisopslag van GFT-afval die alle ongemakken tijdens de omgang met het afval (geur, visueel contact, vliegjes, hygiëne, transport,…)  elimineert. Dit gebeurt door middel van een buffersysteem, dat de gebruiker ten alle tijden afschermt van de inhoud van de container en de daardoor veroorzaakte ongemakken. De container werd op maat gemaakt voor consumenten in de stedelijke omgeving die beschikken over een beperkte woonruimte. Door zijn eenvoud en het gebruiksgemak  van de container wordt de consument gemotiveerd om het GFT-afval correct te sorteren.

Buffersysteem

De werking van KUBIS steunt op een innovatief buffersysteem dat ervoor zorgt dat de gebruiker te allen tijde wordt afgeschermd van de inhoud van de container. Door de afwezigheid van elektrische componenten behoudt Kubis zijn groen karakter. Wanneer het buffercompartiment naar boven schuift voor input, wordt de Biobag binnenin dichtgeknepen terwijl de zijkanten blijven hangen aan de voorziene haken. Op deze manier wordt er een inworpvlak gevormd met het bovenste deel van de Biobag. Dit houdt in dat de wanden van de container slechts zeer beperkt in contact komen met het ingevoerde afval, wat een groot voordeel inzake comfort oplevert bij het onderhouden en reinigen van de container.

Geur en fruitvliegjes

Achteraan het deksel van de container zit zowel een koolstoffilter als een vliegenvanger geïntegreerd. De filter zorgt ervoor dat het afval kan ademen wanneer de container gesloten is, zonder dat er onaangename geuren vrijkomen. De vliegenvanger zorgt ervoor dat de in de keuken aanwezige fruitvliegjes worden aangetrokken en blijven vasthangen. Deze is vervaardigd uit natuurlijke bestandsdelen, waardoor het na gebruik mee met het GFT-afval in de container kan worden afgedankt.

Oplossen probleem

Kubis zorgt ervoor dat het comfort in de keuken tijdens de omgang met GFT-afval aanzienlijk wordt verhoogd. Door de focus te leggen op de eenvoud van het product en het gebruiksgemak naar de consument toe, wordt deze gemotiveerd om het geproduceerde GFT-afval apart bij te houden en correct af te danken. Dit is voordelig voor de circulaire economie, aangezien GFT kan verwerkt worden tot zowel compost als biogas (groene energie).


KUBIS
Jonathan Bex
jonabex@hotmail.com
Promotor: Luc De Rooms, Stad Antwerpen
Interne promotor: Linda Scheelen