Productontwikkeling studeren, iets voor jou?

De opleiding productontwikkeling is ideaal voor jonge mensen met een brede interesse in wetenschappen en de drive om met die kennis iets creatiefs te doen. Want wat je leert in de wetenschapsvakken, pas je meteen toe bij het ontwerpen.

We verwachten geen specifieke voorkennis.

Lars over zijn eerste semester productontwikkeling

Wie ben jij?

Als student productontwikkelingkijk je met open blik naar de toekomst en ben je nieuwgierig. Je hebt interesse in de mens, in technologie en in veranderende markten. Je probeert graag nieuwe dingen uit en wilt graag dingen veranderen. Stilstaan is achteruitgaan, dat besef je maar al te goed. Bovendien ben je ervan overtuigd dat veranderingen duurzaam kunnen bijdragen voor de mens, organisaties en de samenleving. Eigenlijk schuilt er in jou iets van een wereldverbeteraar.

Door dit uitgesproken profiel is er veel gelijkgezindheid onder studenten productontwikkeling. Dit verklaart de straffe dynamiek en de grote samenhorigheid onderling.

Wetenschappen en creativiteit

De opleiding steunt op drie wetenschappelijke disciplines, die ongeveer evenwaardig aan bod komen en die je naadloos gaat combineren:

  1. Je ontwerpproces begint bij kennis van de mens en de maatschappij: filosofie, sociologie, ergonomie, antropometrie... Zo ben je in staat om producten te ontwikkelen die aansluiten bij noden, mogelijkheden en behoeften van mens en samenleving.
  2. Naast de menskundige vakken, verdiep je je in de technologische wetenschappen: fysica, statica, materialenleer... Het effectief maken van producten en de technologische haalbaarheid zijn hier aan de orde.
  3. Uiteraard moet je ook iets weten over marktmechanismen. Producten of diensten op de markt brengen vraagt inzicht in de markt, het bedrijf en andere spelers in het veld. Zo zal je bijvoorbeeld de kostprijs voor je product moeten berekenen en een plan moeten maken voor de positionering van jouw ontwerp.

Daarnaast zal je ook moeten nadenken over de levensduur van jouw product en heb je een plan klaar voor het weggooien of recycleren ervan. In de opleiding productontwikkeling verlies je dus nooit de eindgebruiker, de markt en de samenleving uit het oog.