Ontwerpen van interacties

Ben je geboeid door bruikbare en zinvolle producten (en diensten) waarbij de digitale en fysieke realiteit elkaar versterken? In deze specialisatie ligt de focus op de interacties tussen de gebruiker en het product of de dienst. Je leert geschikte producten en interacties te ontwikkelen vanuit een visie over en met begrip van de gebruiker, zijn behoeften en zijn context. In dit opleidingsonderdeel word je een expert in de manier waarop mensen producten en situaties begrijpen, gebruiken en ervaren. We laten je kennis maken met theorie en onderzoekstechnieken uit de wereld van ‘Design for wellbeing’, ‘Rijke interactie’, ‘Embodied Interaction’ en een vleugje digitale UX (user experience).

In de ontwerpmodule word je uitgedaagd om vanuit vooropgestelde thema’s en de daaruit volgende observaties een vernieuwend interactiescenario te ontwerpen. Het grootste deel van de module exploreer je interacties. Vanuit dit onderzoek formuleer je een vernieuwende interactie-visie en een bijhorend interactie-concept in de vorm van een prototype. Natuurlijk verken je ook het effect van je interactie-concept en evalueer je hoe het inwerkt op de persoonlijke en sociale context. Eindigen doe je met een interactie-prototype, ondersteund door een digitale app. Via een kleinschalig kwalitatief onderzoek formuleer je aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.