Tilly - De vogelaar

Zeven weken lang werkten studenten uit het eerste masterjaar in de verdiepingsmodule ‘Ontwerpen van interacties’ aan een ontwerpopdracht rond mens-product-interacties. Andersgezegd: de manier waarop mensen producten en situaties begrijpen, gebruiken en ervaren. De studenten werden uitgedaagd om vanuit vooropgestelde thema’s en een productconcept in groepjes van drie een werkend prototype te bouwen. Het prototype bestaat uit een fysiek model en een bijhorende digitale app. 

Robbe Meert, Roel Vanstiphout en Eva Van Emelen kozen voor het thema ‘De vogelaar’. De Vogelaar is een product-app systeem dat de gebruiker in staat stelt om het doen en laten van een vogelfamilie in een nestkastje van dichtbij te volgen. Het samenspel tussen beiden moesten de studenten onderzoeken via kwalitatief onderzoek met eindgebruikers. ‘Deze gebruikerstest waren super leerrijk voor ons’, vertelt Eva. 

De studenten moesten zelf groepjes van 3 vormen. ‘Robbe en ik deden al heel veel opdrachten samen, wij weten echt wat we aan elkaar hebben. Eva die mocht erbij om haar grafische en planmatige skills’, lacht Roel. Eva: ‘Wij zijn echt ver gegaan met de uitwerking van onze opdracht. Er lag echt een focus op het samenwerken’. ‘Het feit dat er tussen ons een sfeer hangt waarin kritiek gegeven kan worden heeft ons zo ver gebracht’, vult Robbe aan. ‘Wij vertrouwen elkaar ook echt.’ 

De opdracht wordt gegeven in een zogenoemde ‘verdiepingsmodule’: Ontwerpen van interacties. In het eerste masterjaar moeten studenten twee modules kiezen uit: ontwerpen van interacties, technologiegedreven ontwerpen en strategisch ontwerpen. Robbe, Eva en Roel kozen alle drie heel bewust voor deze module. ‘Dit is de module die het dichtst bij de eindgebruiker staat, en dat vonden wij alle drie het interessantst om te doen.’

De opdracht bouwt verder op de hoorcolleges van het eerste semester (Ontwerpen van interacties: inleiding), als practicum sluit ze naadloos aan bij andere mensgerichte ontwerpopdrachten uit het derde bachelor en eerste masterjaar. De focus ligt op het analyseren en bedenken van UX concepten en interacties.

Tilly volgt vogelfamilies