Bachelor in de taal- en letterkunde

Wat moet je weten over taal- en letterkunde?

Prof. Tanja Mortelmans vat het voor je samen.

In de bachelor taal- en letterkunde leer je één of twee talen beheersen op hoog niveau. Taal, literatuur en cultuur vormen de drie pijlers van de opleiding.

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding:

Taal, literatuur en cultuur

Je besteedt aandacht aan de taalkundige, letterkundige en cultuurhistorische aspecten van de taal of talen die je kiest: DuitsEngelsFransNederlandsSpaans.

  • In de taalkunde bestudeer je de kenmerken van menselijke taal en maak je kennis met de verschillende (sub)disciplines van de taalkunde. Je gaat op zoek naar het antwoord op vragen als: hoe evolueert taal; is ze aangeboren of aangeleerd; en hoe gebruiken we taal in de maatschappij? 
  • In de literatuurstudie staat aan de Universiteit Antwerpen de vraag centraal hoe teksten, die in een bepaalde tijd en culturele context als 'literair' worden getypeerd, zich verhouden tot de extra-literaire werkelijkheid en hoe ze concreet 'ontstaan' en vorm krijgen in dialoog met andere teksten. Verhalend proza, drama en lyriek komen uitvoerig aan bod. 
  • De nadruk ligt op het dynamische karakter van het concept 'literatuur' en op de complexe wisselwerking tussen literatuur en andere artistieke media. Het is dan ook logisch dat de opleidingsonderdelen cultuurkunde nauw samenhangen met de taalspecifieke opleidingsonderdelen.

Uniek voor Vlaanderen is dat je aan de Universiteit Antwerpen de studie van één taal kan combineren met theater-, film- en literatuurwetenschap.

Onderzoeksvaardigheden en bachelorscriptie

Doorheen het bachelortraject krijg je te zien hoe in de taal- en letterkunde aan wetenschap wordt gedaan. Je leert kritisch en correct omgaan met bronnen voor wetenschappelijk onderzoek en maakt kennis met de basisconcepten van de statistiek.

Je wetenschappelijke vaardigheden komen meteen van pas voor je eindwerk of bachelorscriptie.

Vrije ruimte

In het derde deel van het bachelortraject kies je uit een ruim aanbod aan keuzeopleidingsonderdelen om je opleiding verder af te stemmen op jouw persoonlijke smaak en ambitie.