Kwaliteitszorg en cijfers

Elke opleiding aan de Universiteit Antwerpen doorloopt een zesjarige kwaliteitszorgcyclus met halverwege een moment van interne procesbewaking en –sturing.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding taal- en letterkunde.

De zesjarige kwaliteitszorgcyclus wordt afgesloten met een peer review. Op basis van een zelfreflectie gaat de opleiding in gesprek met een peerreviewteam dat bestaat uit interne en externe experten en een student.

Op 14 en 15 november 2018 bezocht het peerreviewteam de opleidingen in de cluster taal- en letterkunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding heeft een kritische ingesteldheid om de eigen werking en positie te verbeteren. De opleiding is per definitie internationaal en interculturele competenties komen aan bod in verschillende opleidingsonderdelen. De opleiding neemt mooie initiatieven zoals het organiseren van buitenlandse studiereizen en summerschools, het uitnodigen van buitenlandse gastdocenten en regelmatige gastlezingen door buitenlandse sprekers. Onder meer door de inzet van docenten die vooraanstaande experts zijn inzake digitalisering in de literatuur- en de taalstudie, krijgt deze belangrijke nieuwe ontwikkeling de nodige aandacht in de opleiding. Om de student zelf aan het werk te zetten, gebruiken de docenten mooie vormen van blended leren, waaronder digitale oefeningenpakketten, online cursussen, sociale media en een youtubekanaal voor literatuur. De bacheloropleiding kent een goed evenwicht tussen taalkunde, letterkunde, taalbeheersing en cultuur. Het aanbod van een deelrichting theater-, film- en literatuurwetenschap in de bachelor is uniek in Vlaanderen.

De onderwijscommissie zal definiëren welke digitale basiscompetenties van alle studenten verwacht worden en welke competenties een beperkte groep studenten nodig heeft die zich verder wil specialiseren in de digitale ontwikkelingen in literatuur- en taalstudie. Op basis hiervan zal de opleiding de wenselijkheid en positie van een digitale leerlijn in de bachelor bepalen. De onderwijscommissie versterkt de internationalisering verder door structurele buitenlandse partnerschappen te ontwikkelen en drempels voor uitwisseling, zoals de administratieve last en het verkrijgen van equivalenties voor in het buitenland gevolgde opleidingsonderdelen, weg te werken. De onderwijscommissie bouwt blended leren verder uit. Hoewel studenten formeel vertegenwoordigd zijn in raden en commissies, engageert de opleiding zich om de inspraak, participatiemogelijkheden en communicatie met de studenten nog verder te versterken.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft meer gedetailleerde en vergelijkende informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.