Getuigenissen van alumni

Waar werken onze afgestudeerde economen?

Als je afstudeert met een diploma toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid, word je alumnus of alumna van Universiteit Antwerpen. Op deze pagina vertellen enkele afgestudeerde economen over hun professionele carrière.

Jan Suykens is CEO bij Ackermans & van Haaren

Het bedrijf stelt meer dan 20.000 mensen te werk. Jan vertelt hoe zijn opleiding aan de UAntwerpen hem heeft gebracht tot waar hij vandaag is.

Olivier De Pooter is Marketing Manager bij AB Inbev

Olivier De Pooter (TEW: economisch beleid, 2016): "Al van kort na het afstuderen werk ik bij AB-Inbev, ’s werelds grootste brouwer. AB-Inbev is het bedrijf achter merken zoals Jupiler, Stella Artois, Budweiser, Corona, Karmeliet en nog vele andere. Sinds kort ben ik Marketing Manager voor Specialties Europe

De reden waarom ik destijds bij AB Inbev heb gesolliciteerd is omdat ik er verschillende zaken tegenkwam waarvan ik enorm van genoten heb als student Economisch Beleid. Zo is de informele cultuur die binnen ons bedrijf heerst, waarbij iedereen aanspreekbaar is, ook in grote mate in de Faculteit BE. Elke professor of assistent is aanspreekbaar en neemt actief deel aan de onderwijsdoelstellingen van de faculteit.

Daarnaast was de internationale context aan de Faculteit BE - zelf ben ik op uitwisseling gegaan naar Beijing - een perfecte voorbereiding op het werken met verschillende culturen. Momenteel heb ik collega's uit meer dan 10 verschillende nationaliteiten uit 4 continenten waar ik minstens wekelijks contact mee heb.

Vanaf mijn tweede bachelorjaar ben ik gestart in de studentenorganisatie AIESEC. Daar heb ik me volledig kunnen ontplooien op persoonlijk enop professioneel vlak. Dat maakte me duidelijk dat ik als werkgever een organisatie moet zoeken waar ik zelf kansen kon grijpen en risico’s kon nemen. Dat heb ik gevonden bij AB Inbev.  

Als ik kijk naar de skills die ik in mijn opleiding heb verworven, kan ik enkel besluiten dat ik deze dagdagelijks gebruik. In de opleiding TEW: economisch beleid kies je bewust voor de grote vraagstukken die onze samenleving bezighouden. Daarbij komen strategische bedenkingen en data-driven analyses. Aangezien dat digital marketing performance op bijvoorbeeld Facebook en Google een heel gamma aan data bevat, is het van groot belang dat je deze kan interpreteren. Je moet af en toe afstand kunnen nemen van de microdata en meer op macroniveau naar de online campagne data kijken. De ontwikkeling van deze analytische skills schrijf ik grotendeels toe aan mijn tijd aan de UAntwerpen.


Lode Smets evalueert wereldbankprogramma's


Alumnus Economisch beleid Lode Smets, die ook als mandaatassistent aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) werkte en zijn doctoraat aan onze universiteit behaalde, moet je sinds kort over de grote plas gaan zoeken. Hij aanvaardde namelijk een post bij de Wereldbank in Washington DC als Evaluation Economist bij de Independent Evaluation Group (IEG). “Ik heb erg graag in de academische wereld gewerkt”, getuigt Smets. “Maar ik wilde graag meer operationeel bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking, en daar krijg ik nu de kans toe.”

We weten dat de Wereldbank een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (VN) is, maar wat doet ze precies?

De Wereldbank is ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Ze verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede. De Wereldbank is in 1944 opgericht tijdens de Conferentie van Bretton Woods, en haar eerste taak was de wederopbouw van Europa bevorderen.

Sinds 2013 heeft de bank twee grote doelstellingen: extreme armoede uit de wereld helpen tegen 2030, en evalueren hoe het de 40 procent armsten van de wereldbevolking vergaat. Om die doelstellingen te behalen, ontvangt de Wereldbank vrijwillige bijdragen van de ontwikkelde landen in zogenaamde replenishment rounds.

Daarnaast is de Wereldbank een belangrijk kennis- en adviescentrum voor ontwikkelingsvraagstukken. De bank doet veel onderzoek naar armoede, handel, globalisering en milieu. Rapporten en beleidsvisies van de Wereldbank hebben vaak grote invloed op het beleid van donorlanden.

Wat kan jij als Belg voor de Wereldbank betekenen?

Ik zal mijn kennis inzetten op het departement dat de werking van de Wereldbank evalueert. Ik zal onder meer de landenprogramma’s onder de loep nemen: zijn de doelstellingen behaald? En wat was de inbreng van de Wereldbank hierin?

Met deze job kan ik mijn onderzoeks- en evaluatieskills als academicus inzetten op het terrein. De donorlanden willen namelijk graag weten of ze met hun bijdragen effectief een impact hebben. Ze willen value for money, maar het is niet evident om dat aan te tonen. Als je ziet dat een land als Mozambique een economische groei van 8 procent kent en dat de armoede effectief verminderde, is dat dan volledig op het conto van de Wereldbank te schrijven? Dat wil ik mee uitzoeken.

Ik ben trouwens niet de enige Belg die voor de Wereldbank werkt, hoor. Bij de 11 000 man staff zijn er – schat ik – toch een honderdtal Belgen.