Side header image

Internationale uitwisselingen (o.a. Erasmus)

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie neemt deel aan allerlei internationale onderwijsprogramma’s. Uitwisselingen van zowel studenten als personeel, binnen en buiten Europa, zijn zeer belangrijk. Daarom worden belangrijke samenwerkingsakkoorden gesloten met andere universiteiten wereldwijd en kan de faculteit de vergelijking met andere topuniversiteiten aan.

Wat zijn de mogelijkheden binnen je opleiding?

Als student TEW (bedrijfskunde of economisch beleid) of sociaal-economische wetenschappen kan je tijdens je derde bachelorjaar en/of tijdens je master voor één semester naar het buitenland. Als student handelsingenieur of handelsingenieur in de beleidsinformatica kan je in je master gedurende één semester of een volledig academiejaar naar het buitenland.

Waar kan je naartoe?

Voor een uitwisseling in het buitenland heeft de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie samenwerkingsakkoorden afgesloten met een selectie van kwalitatieve Europese en niet-Europese universiteiten. Een overzicht van de bestemmingen vind je als student op BlackBoard.

> Ontdek alle bestemmingen waar je als FBE-student naartoe kan.

Lees meer over de mogelijkheden om in het buitenland te studeren.