Schakelprogramma

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je soms wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het schakelprogramma moet/mag volgen.

Toelating tot het schakelprogramma aanvragen

Heb je met je professionele bachelor geen rechtstreekse toelating tot het schakelprogramma, dan heb je de toelating van de faculteit nodig.

Je kan toegelaten worden na goedkeuring van je aanvraagdossier.

  1. Verstuur je motivatiebrief om toegelaten te worden via de helpdesk.
     
  2. Voeg je relevante diploma’s/getuigschriften toe.
     
  3. Op basis hiervan bekijkt de faculteit of je in aanmerking komt voor het schakelprogramma.
     
  4. Als de faculteit je aanvraag goedkeurt, krijg je een toelatingsmail en kan je je inschrijven aan de Universiteit Antwerpen.