Toelatingsvoorwaarden voor de master theater- en filmwetenschap

Rechtstreekse toelating tot de master

  • academische bachelor in de taal- en letterkunde: 1 taal + theater-, film- en literatuurwetenschap

Of met een van deze diploma's behaald in Nederland:

  • bachelor theater-, film- en televisiewetenschap
  • bachelor media en cultuur (Universiteit Utrecht)

Toelating tot de master na voorbereidingsprogramma

Via het voorbereidingsprogramma kan je toelating tot de master bekomen.

  • andere academische bachelors

Toelating tot de master na schakelprogramma

Via het schakelprogramma kan je toelating tot de master bekomen.

Rechtstreekse toelating tot het schakelprogramma

  • professionele bachelor in de dans
  • professionele bachelor in de audiovisuele technieken (richtingen assistentie, film-tv-video, fotografie, beeld-geluid-montage)
  • professionele bachelor in de journalistiek

Toelating tot het schakelprogramma aanvragen: hoe aanvragen?

  • andere professionele bachelor

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

  • ITNA: niveau C1
  • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.