Het werkveld

Nauwe band tussen opleiding en werkveld

De opleiding is in grote mate afgestemd op het werkveld. Dankzij excursies, real life cases... kan je al in de opleiding de theorie toetsen aan de praktijk. Dat komt omdat het werkveld nauw betrokken is bij de opleiding. Deze nauwe band is het meest zichtbaar in het netwerk Verbonden in Veiligheid.

Ook het engagement van organisaties als essenscia en Mensura, die beide een leerstoel sponsoren, is zeer waardevol. Zij zetten hun expertise en knowhow ten volle in voor de opleiding. Dat resulteert onder andere in interessante gastcolleges en het aanreiken van relevante masterproefonderwerpen.

Studenten van de opleiding veiligheidswetenschappen aan UAntwerpen op excursie


Felbegeerd op de arbeidsmarkt

Je hebt een uniek profiel, dat afgestemd is op de noden in het werkveld, en dat breed en multi-inzetbaar is. Je jobmogelijkheden zijn dan ook heel gevarieerd: tal van sectoren en functies zijn mogelijk.

Ben je benieuwd waar alumni zoal terecht komen? Lees verhalen van alumni.

Nyrstar