Over de master veiligheidswetenschappen

Dit mag je verwachten:

Integrale benadering

De opleiding brengt verschillende domeinen van veiligheid samen. Naast de klassieke safety-domeinen komt ook security aan bod.

Integraal


 • Veiligheid en welzijn: Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplaats. Ze moeten bijvoorbeeld veilig (leren) werken met machines en gevaarlijke producten. En ze hebben ergonomische werkplekken en -methodes nodig. Maar het gaat over meer dan fysieke belasting. Welzijn op het werk omvat onder meer ook de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, het voorkomen van werkgerelateerde stress en de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
   
 • Beveiliging: Beveiliging gaat bijvoorbeeld over ordehandhaving op festivals, of bij voetbalmatchen (denk maar aan het Heizeldrama). Maar ook over bewakingscamera's in de haven, of over het transport van chemische stoffen, of over cybersecurity.
   
 • Sociale veiligheid: Overlast zoals hangjongeren of sluikstorten en zwaardere vormen van criminaliteit brengen onveiligheidsgevoelens met zich mee. Hoe creëren we een samenleving waarin we ons veilig voelen?
   
 • Kwaliteit: Veiligheid en kwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden. Een goed voorbeeld zijn voedingsmiddelen, die kwaliteitsvol moeten zijn zodat ze de gezondheid van consumenten niet schaden. Dat geldt ook voor de meeste andere producten. Denk maar aan auto's, of aan verwarmingsketels.
   
 • Milieu: Voor de mens en zijn omgeving is het belangrijk dat organisaties milieuveilig werken en een duurzaam milieubeleid voeren. Ze moeten bijvoorbeeld vermijden dat er afval ontstaat en ervoor zorgen dat materialen worden gerecycleerd. Een goed milieubeleid is gestoeld op een zorgsysteem dat veiligheid, kwaliteit en zorg voor het milieu onlosmakelijk met elkaar verbindt.

Vanuit verschillende disciplines

We bestuderen veiligheid bovendien vanuit verschillende disciplines, waaronder recht, sociologie, economie, psychologie, ingenieurswetenschappen en chemie. Veiligheid is nu eenmaal een koepelbegrip met een heleboel facetten.

Vanaf dag één beland je in een multidisciplinaire omgeving. Want ook je docenten en medestudenten hebben allen heel diverse achtergronden. De ene student is misschien ingenieur, de andere komt uit de sociologie of werkt al enkele jaren in een chemiebedrijf. Deze kruisbestuiving maakt de masteropleiding uniek.

Interdisciplinair


Gekoppeld aan de praktijk

Maar het gaat verder dan theoretische inzichten. Je wordt uitgedaagd om deze inzichten meteen ook te vertalen naar de praktijk.

 • Via casestudies brengen docenten en gastsprekers het werkveld tot in de aula.
 • Je bezoekt bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren.

En omdat het veiligheidsdomein niet stilstaat, ontwikkel je ook de nodige onderzoeksvaardigheden, zodat je ook voorbereid bent op de uitdagingen van de toekomst. Voor je masterproef voer je zelfstandig een interdisciplinair onderzoek uit, waarin je je bijvoorbeeld buigt over het gedrag van medewerkers ten aanzien van een informatiebeveiligingsbeleid, burnouts op de werkvloer of radicalisering van bepaalde groepen in de samenleving.


Er klaar voor?

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks of na een schakelprogramma mag inschrijven voor de master in de veiligheidswetenschappen.

De opleiding is binnen de Universiteit Antwerpen: