De Universiteit Antwerpen biedt academisch excellente studenten de nodige uitdagingen aan. De honoursprogramma’s bieden hen extra leer- en ervaringstrajecten.

In de universiteitsbrede honoursprogramma’s gaan studenten van alle faculteiten een interdisciplinaire uitdaging aan.

De faculteiten organiseren ook gespecialiseerde programma’s. Deze programma's bevatten verdiepende onderdelen binnen de discipline, en verbredende inhoud waar studenten over de grens van de eigen discipline heen kunnen kijken of kennismaken met een mogelijke werkomgeving.

Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Het Honours College biedt je de kans om je talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen, om in het onderzoek te duiken en om je kijk op de maatschappij te verbreden! Het Honours College is bedoeld voor studenten die ‘meer willen en meer kunnen’ en die een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor de wetenschap.

Faculteit Wetenschappen

Heb je goed gescoord in je eerste bachelorjaar aan onze faculteit? Denk je dat het zelfs een beetje meer mag zijn? Dan is het interdisciplinair Honoursprogramma van de Faculteit Wetenschappen iets voor jou. Het Honoursprogramma nodigt excellente bachelorstudenten uit om hun wetenschappelijke kennis en academische competenties verder uit te breiden naast het klassieke aanbod van onze opleidingen.

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie heeft een bijzonder aanbod voor laatstejaarsstudenten die academisch uitblinken: deelname aan het extra competentie-ontwikkelingstraject JuMP (Junior Managers Programme) en lidmaatschap van de internationale honor society Beta Gamma Sigma.

JuMP - Junior Managers Programme

Om studenten met bovengemiddelde academische resultaten extra uit te dagen, bestaat het JuMP-programma (Junior Managers Programme). JuMP is een extra competentie-ontwikkelingstraject dat losstaat van het curriculum en dat masterstudenten in hun laatste jaar helpt om beter voorbereid te zijn op beleidsfuncties in hun latere beroepscarrière.

Beta Gamma Sigma

Beta Gamma Sigma (BGS) is een internationale honor society die studenten erkent die uitmuntende academische resultaten behalen en ingeschreven zijn in programma's die het internationale kwaliteitslabel van AACSB dragen.

Faculteit Sociale Wetenschappen

Voor studenten voor wie het iets meer mag zijn... In het FSW honours programma programma krijg je de mogelijkheid om je blikveld te verruimen, kennis te verdiepen en praktijkervaring op te bouwen. Dat geeft je ongetwijfeld dat streepje voor, wanneer je de arbeidsmarkt of de wetenschappelijke wereld wil betreden. Voor potentiële werkgevers is succesvolle deelname aan een honours programma een indicatie voor (extra) werklust, vastberadenheid en inhoudelijke interesse in bepaalde subthema’s.