Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Honours College

Ga de uitdaging aan!

Het Honours College biedt je de kans om je talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen, om in het onderzoek te duiken en om je kijk op de maatschappij te verbreden.

Het Honours College start in het eerste semester van het tweede bachelorjaar en stopt op het einde van het derde bachelorjaar. Bij het succesvol afleggen van alle onderdelen van het Honours College ontvang je een getuigschrift bij de plechtige proclamatie.

Studentenprofiel en selectieprocedure

Het Honours College is bedoeld voor studenten die ‘meer willen en meer kunnen’ en die een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor wetenschap.

De honours student:

 • is gemotiveerd om meer uit zijn/haar studie te halen       
 • heeft een brede academische belangstelling           
 • is ambitieus, wat onder meer blijkt uit goede studieresultaten       
 • wil de uitdaging aangaan om naast zijn/haar studie een flink pakket extra’s te  volgen

Wanneer je je eerste Bachelor (en alle credits) in 1 jaar met een gemiddelde van 70% haalt, word je uitgenodigd op de informatiesessie aan het begin van 2de Bachelor.

Wil je je kandidaat stellen, dan dien je na de informatiesessie een motivatiebrief in. Alle kandidaten worden vervolgens uitnodigd op een selectiegesprek. Van alle geïnteresseerde studenten van de Faculteit mogen er maximum 12 studenten per academiejaar starten.

Programma Honours College

Het Honours College biedt een pakket van extra activiteiten aan waar de student niet zelf naar ‘op zoek’ moet. In alle onderdelen is wel ruimte voor eigen keuzes.

 1. Exploratie van wetenschappelijk onderzoek: (Ba2: eerste semester)
  De geselecteerde studenten krijgen de gelegenheid om uit een lijst van al de onderzoeksgroepen van de Faculteit minstens twee laboratoria te gaan verkennen. De student krijgt een rondleiding in het laboratorium, wordt uitgenodigd op de stafvergaderingen, mag deelnemen aan voorverdedigingen van doctoraten, aan ‘problem classes’ en ‘journal classes’ en de student mag proeven van het werken in het laboratorium,…. Op die manier worden de studenten snel geconfronteerd met de organisatie en resultaten van onderzoek, waardoor de interesse voor een specifieke onderzoeksdiscipline wordt aangewakkerd. Van de student wordt verwacht dat hij/zij een portfolio bijhoudt waarin hij/zij minstens twee laboratoria en minstens vier activiteiten bespreekt.   
   
 2. Honours onderzoeksproject (Ba2: tweede semester en zomervakantie)
  Het betreft hier een actieve deelname aan het onderzoek binnen een laboratoriumomgeving van minstens drie weken. Deze stage kan in overleg met de onderzoeksgroep en de betrokken onderwijscommissievoorzitter vervangen worden door een workshop of Summer Course met dezelfde studiedruk.    
   
 3. Studium Generale, lezingencyclus van Wetenschap en Samenleving (Ba3: eerste en tweede semester)
  Deze lezingencyclus heeft als doel studenten, doctorandi en het brede publiek samen te brengen om hen te informeren en samen te laten debatteren over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. De thema’s van de lezingen van Studium Generale zetten door hun interdisciplinariteit aan tot grensoverschrijdend denken. Ze verruimen de horizon van de deelnemers en voeden de nieuwsgierigheid van een geïnteresseerd en goed geïnformeerd publiek. Er staan acht lezingen op het programma van de cyclus ‘Studium Generale’. Elke sessie begint met een lezing van een uur door een gastspreker, gevolgd door vraagstelling en debat met het publiek. Eén moderator leidt en coördineert de discussie. Van de studenten wordt verwacht dat ze een onderwerp van de sessies verder uitdiepen in een paper.  
   
 4. Wetenschappelijke rapportering (Ba3: eerste en tweede semester)
  De studenten presenteren hun project tijdens de informatiesessie aan de geïnteresseerde studenten van het tweede bachelorjaar en aanwezige docenten. De resultaten van het project worden in de vorm van een artikel neergeschreven. Indien mogelijk en in overleg met de onderzoeksgroep, kan de student ook de resultaten voorstellen op een discipline gericht symposium,...