Side header image

Honoursaanbod voor uitblinkende leerlingen secundair onderwijs

Ben je leerling in het secundair onderwijs en heb je zin in extra uitdaging? In je zesde jaar secundair onderwijs kan je alvast één vak of opleidingsonderdeel aan de Universiteit Antwerpen volgen.

Aanbod van opleidingsonderdelen

Je kiest 1 opleidingsonderdeel uit het aanbod van verschillende studiegebieden.

Elk opleidingsonderdeel komt uit het eerste jaar van een bacheloropleiding (op een enkele uitzondering na, maar de opleidingsonderdelen zijn zeker ook toegankelijk voor 'starters') en telt 3 of 4 studiepunten.

Bekijk het aanbod voor academiejaar 2020-2021

Hoe verlopen de lessen volgend jaar?

Ons onderwijs vertrekt volgend academiejaar terug vanop de campus. Wij kiezen voor een weloverwogen en realistische mix van onderwijsactiviteiten, waarbij onze studenten zoveel mogelijk les hebben op de campus en dit wordt aangevuld met online werkvormen (blended leren). Op de campus als het kan, online als het moet, met bijzondere aandacht voor onze starters. Lees er alvast meer over!

Of bekijk dit filmpje al eens!

Voorwaarden om deel te nemen

 • Je bent leerling in het zesde jaar secundair onderwijs (ASO, TSO of KSO).
   
 • Je deelname aan het honoursaanbod kadert (bij voorkeur) binnen een seminarie of keuzevak in het secundair onderwijs.
   
 • Je hebt een aanbevelingsbrief van de klassenraad nodig.
   
 • Als je minderjarig bent, heb je schriftelijke toestemming van je ouders nodig.

Als je (niet) slaagt

Elke student start in het hoger onderwijs met een leerkrediet van 140 studiepunten. Als je deelneemt aan het honoursaanbod, neem je al voor 3 of 4 studiepunten van jouw leerkrediet op.

 • Als je slaagt voor het opleidingsonderdeel, verwerf je een creditbewijs en krijg je het opgenomen leerkrediet terug. Schrijf je nadien in voor de opleiding waarvan je het opleidingsonderdeel volgde, dan moet je het opleidingsonderdeel niet opnieuw opnemen. In een andere opleiding kan je op basis van het creditbewijs misschien een vrijstelling bekomen.
   
 • Als je niet slaagt voor het opleidingsonderdeel, verlies je het opgenomen leerkrediet.

Het honoursaanbod is dus niet bedoeld als hulpmiddel voor je studiekeuze. Daarvoor zijn er de Openlesdagen, Infodagen en andere infomomenten en tal van activiteiten waar je met de school/klas aan kan deelnemen.

Hoe inschrijven?

Bekijk de inschrijvingsprocedure. ​Het honoursaanbod kost 56 euro.

Blijf op de hoogte