Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Honoursprogramma

Voor studenten die een extra uitdaging zoeken

Voor studenten

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen biedt een Honoursprogramma aan voor alle gemotiveerde studenten die hun talenten en vaardigheden op academisch en professioneel vlak verder willen ontwikkelen. Het Engelstalige Honoursprogramma start in het derde bachelorjaar en duurt twee jaar.

Voor leerlingen secundair onderwijs

Ook voor leerlingen in het secundair onderwijs heeft de Universiteit Antwerpen een honoursaanbod.

Zij krijgen de kans om tijdens hun zesde jaar op school al één opleidingsonderdeel aan de universiteit te volgen.