Studeerde je in 2023-2024 aan de Universiteit Antwerpen? 

Dan gebruik je de aanvraag "Herinschrijven" in je SisA selfservice voor je herinschrijving in academiejaar 2024-2025 vanaf 16 juli 2024. De stappen die je moet doorlopen vind je in de helpdesk van de centrale studentenadministratie. De rest van de inschrijvingsperiode voor herinschrijving verloopt identiek als de andere inschrijvingen. Na 04 oktober moet je dus steeds eerst de toelating bekomen van de betrokken faculteit voor een herinschrijving mogelijk is. vanaf 1 november is ook je studentenaccount niet meer actief. Enkel na het bekomen van een toelating zal je studentenaccount terug geactiveerd worden om de herinschrijvingsaanvraag via SisA te kunnen indienen.

Lees zeker ook de FAQ ivm de (her)inschrijvingen in de helpdesk.