Inschrijven voor academiejaar 2023-2024

Is de kogel door de kerk? Wil je in september starten aan een opleiding van UAntwerpen? Fantastisch!

 • Op maandag 3 juli 2023 zijn de inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar gestart en behandelen we de ingediende online aanmeldingen.
 • Op maandag 25 september 2023 is het academiejaar 2023-2024 gestart.
 • Op vrijdag 6 oktober 2023 eindigt de standaard inschrijvingsperiode voor academiejaar 2023-2024.
 • Na 6 oktober zal je ook nog kunnen inschrijven maar enkel met een toelating van de faculteit. De periodes waarin inschrijven dan nog kan is van 9 oktober tot en met 30 november 2023 en van 15 januari tot en met 14 maart 2024 (tweede semester).Opgelet, na 6 oktober kan de faculteit je studieprogramma beperken. Voor de educatieve masters is inschrijven ook nog enkel mogelijk in het tweede semester met een beperkt programma.

Klaar om in te schrijven? Lees de voorwaarden zeker nog eens na

Door in te schrijven ga je akkoord met het onderwijs- en examenreglement en de bijbehorende procedures en gedragscodes van de universiteit. Je engageert je om een diploma of creditbewijzen te behalen.

 • Voldoe je aan alle toelatingsvoorwaarden? Heb je, indien van toepassing, je reeds ingeschreven om deel te nemen aan de starttoets of het toelatingsexamen van je opleiding?
 • Gecontroleerd of je geen extra procedures moet doorlopen? Bv: meerdere opleidingen, credit- of examencontract, geen Vlaams diploma ... Hou er rekening mee dat de online aanmelding niet dient om toelatingen te bekomen. Hiervoor bestaan andere applicaties.
 • Voldoende leerkrediet? Als je net start in het hoger onderwijs, hoef je je hier geen zorgen over te maken.

Dan ben je klaar om in te schrijven!

Voorbereiding: verzamel de nodige documenten

Zorg dat je minstens over de volgende digitale documenten beschikt voor je met de online aanmelding start:

Als je diploma niet voorkomt in de Vlaamse Leer- en ervaringsbewijzen databank of doorgestuurd kan worden vanuit het Nederlandse DUO Mijn Diploma vragen we ook om een scan van je diploma (pdf) op te laden zodat we kunnen nagaan hoe we he diploma kunnen verifiëren (zie "Controleer of je diploma en/of attest digitaal geverifiëerd kan worden" voor meer informatie).

Extra documenten voor specifieke situaties?

Het is mogelijk dat je ook nog één of meerdere extra documenten zal moeten toevoegen. Dit is afhankelijk van jouw specifieke situatie.

 • Heb je de nationaliteit van een land buiten de EER en verblijf je reeds in België? Dan moet je ook je Belgische verblijfsvergunning (voor- én achterzijde) toevoegen (pdf)
 • ​Heb je de nationaliteit van een land buiten de EER en verblijf je nog niet in België? Dan moet je ook je Belgische visum toevoegen (pdf)
 • Heb je geen relevant diploma in het Nederlands behaald? Dan moet je ook je taalcertificaat Nederlands toevoegen (pdf)
 • Had je vorig jaar recht op een schooltoeslag of een studietoelage van de Vlaamse overheid? Dan moet je ook het bewijs dat je vorig jaar een toelage hebt ontvangen toevoegen (pdf)

Heb je hierover of over andere onderwerpen vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via onze helpdesk.

Stap 1: meld je online aan

Het invullen van de online aanmelding duurt ongeveer 20 minuten als je alle documenten bij de hand hebt. Je kan het invullen van het formulier steeds pauzeren en op een later moment verder invullen en indienen. Enkel na het indienen kunnen we je dossier in verwerking nemen.

Je kan, om je online aanmelding te starten, een account aanmaken met een zelf gekozen wachtwoord of gebruik maken van Authenticatie Vlaanderen. In het laatste geval gebruik je je (Belgische) itsme® identiteit of je Belgische elektronische identiteitskaart. Via Authenticatie Vlaanderen ontvangen we je Belgisch rijksregisternummer, voornaam en naam. Daarna halen we via de databank onderwijs van de Vlaamse overheid je geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en adres op. Deze gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen van ons privacybeleid. Zo ben je nog sneller vertrokken. 

Gebruik je Hotmail of Outlook voeg dan zeker het @uantwerpen.be maildomein toe aan je 'Safe Senders List' in je mailapplicatie. Anders bestaat de kans dat de mails vanuit de aanmelding in je junk of spam folder terechtkomen.

Als we je diploma (en/of andere relevante attesten) digitaal kunnen verifiëren, verloopt de verwerking volledig digitaal. Als dit niet het geval is, bestaat de kans dat je persoonlijk moet langskomen.

Controleer of je diploma en/of attest digitaal geverifiëerd kan worden

We kunnen je diploma digitaal verifiëren (of hebben geen scan van je diploma nodig) als één van de volgende situaties op jou van toepassing is:

 • Je Vlaamse diploma is aanwezig in de LED
  Controleer de voorwaarden waaronder je diploma (als authentieke informatie) aanwezig is in de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (LED) of via Mijn Burgerprofiel (inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid. Voldoe je aan de voorwaarden dan controleren we steeds je diploma in de LED en aanvaarden we geen papieren documenten.

 • Je Nederlandse diploma is aanwezig in Mijn Diploma van DUO
  Controleer of je diploma aanwezig is in Mijn Diploma (inloggen met DigiD vereist). Is dit het geval dan moet je steeds je digitale diploma uit DUO doorsturen of opladen en aanvaarden we geen papieren documenten.

 • Je hebt een NARIC gelijkwaardigheidsattest betreffende je buitenlands diploma bekomen
  Controleer of je NARIC gelijkwaardigheidsattest bestaat uit een PDF met een beveiligde digitale handtekening of aanwezig is in de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank LED (inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid. Laad het document van NARIC in de plaats van je buitenlands diploma op in je online aanmelding.

 • Je hebt een Letter of Acceptance zonder bijkomende diplomavoorwaarden
  Als je, als kandidaat-student met een buitenlands diploma of als een kandidaat-doctorandus, een 'admission procedure' (via Mobility Online) hebt moeten volgen en een Letter of Acceptance hebt bekomen waarop geen extra diplomavoorwaarden staan vermeld, zijn we reeds in het bezit van je geverifieerd diploma. Een scan van je Letter of Acceptance kan je dan opladen in je aanmelding in de plaats van het diploma.

 • Je hebt een diploma van de Universiteit Antwerpen
  Als je een diploma aan de Universiteit Antwerpen (of één van de vroegere instellingen (RUCA, UFSIA, UIA) hebt behaald, kunnen we je diploma in ons eigen archief raadplegen. Is dit het geval dan volstaat het om een scan van je diploma in de aanmelding op te laden.

 • Je hebt een International Baccalaureat Diploma (uitgereikt door het "Office du Baccalauréat international")
  Geef toelating aan je school om je resultaten elektronisch beschikbaar te maken aan de Universiteit Antwerpen. Een scan van je diploma in de aanmelding opladen is dan voldoende. Wij controleren je diploma daarna digitaal.

 • Je hebt een diploma of attest van een onderwijsinstelling of organisatie die beschikt over een digitaal verificatieplatform of je bezit een door de instelling of organisatie digitaal gecertificeerd diploma of attest
  Controleer of je vorige onderwijsinstelling of organisator van bijvoorbeeld je taaltest beschikt over een digitaal platform waar de verificatie van je diploma en/of attesten kan gebeuren. Je diploma en/of attesten moet dan de instructies bevatten voor de verificatie.
  Ook een document met een digitaal zegel of digitale handtekening van de uitreikende instelling dat we kunnen controleren via Acrobat Reader aanvaarden we.
  Een scan van je diploma en/of attest met de instructies of met de digitale kenmerken kan je dan opladen in de aanmelding. Opgelet, het diploma moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Anders is een originele beëdigde vertaling in één van deze talen vereist en kan je online aanmelding enkel na persoonlijk contact verder verwerkt worden.

 • Je hebt vroeger reeds gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen op basis van het diploma waarmee je nu opnieuw wil inschrijven
  Wanneer je relevante diploma reeds in het verleden door de centrale onderwijsadministratie gecontroleerd werd en je op basis daarvan werd ingeschreven, moet je dit diploma niet opnieuw laten controleren. Het volstaat een scan van het diploma in de online aanmelding op te laden.

OK, één van bovenstaande situaties is op mij van toepassing.
Je kan je dossier volledig digitaal laten verwerken.
 

Jammer, ik val niet onder één van bovenstaande situaties.
Je zal op onze vraag persoonlijk moeten langskomen bij de centrale onderwijsadministratie op de Stadscampus met je originele documenten. Hierover ontvang je tijdens de verwerking van je aanmelding meer informatie. Belangrijk, kom niet langs als je nog geen online aanmelding hebt ingediend want dan kunnen we je nog niet helpen met je documenten.

Stap 2: onderteken de toetredingsovereenkomst en bevestig je inschrijving

Als je dossier in orde is, bezorgen we jou een toetredingsovereenkomst. Door de ondertekening ervan maak je je inschrijving definitief. Nadien ontvang je van ons jouw studentenaccount via e-mail.

Heb je toch nog vragen voor je de toetredingsovereenkomst wenst te ondertekenen? Geen probleem. Je kan ons steeds contacteren.

Stap 3: Betaal je studiegeld

Samen met je studentenaccount ontvang je, indien van toepassing*, ook de betalingsgegevens voor je inschrijving. Door je inschrijving definitief te maken, ben je automatisch verplicht om studiegeld te betalen.

Studiegeld betalen doe je best zo snel mogelijk, want pas na deze stap kunnen wij jouw studentenkaart maken en versturen. Je studentenkaart is uniek en jouw persoonlijke bezit. Je gebruikt ze onder andere om cursussen te kopen, bij examens, in het studentenrestaurant... Daarom heb je je kaart best altijd bij de hand wanneer je op de campus bent.

*Studiegeld is niet van toepassing op gaststudenten. Postgraduaten en sommige micro-credentials en master-na-master programma's innen zelf hun studiegeld.

Afwerking: stel je studieprogramma samen

Na de inschrijving in de opleiding moet je, indien van toepassing, nog je studieprogramma samenstellen in het Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) zodat je op een correcte manier kan deelnemen aan de lessen en examens. Je registreert je voor de opleidingsonderdelen die je dit academiejaar zal volgen. Je kan dit al doen voor we de betaling van je studiegeld ontvangen hebben. Bij vragen of problemen bij deze registratie neem je contact op met de faculteit die verantwoordelijk is voor je opleiding. In het geval van een laattijdige inschrijving bestaat de kans dat je dit zelf niet meer kan en je hiervoor de faculteit moet contacteren.