Inschrijven voor academiejaar 2021 - 2022?

Heb jij jouw studiekeuze al gemaakt? Fantastisch.

We kijken er al naar uit je te mogen verwelkomen. Alleen kunnen we dat vandaag nog niet officieel maken: online aanmelden voor het nieuwe academiejaar kan ten vroegste in juni 2021. 

Maar: wij zorgen ervoor dat je als eerste geïnformeerd wordt, dan kan je dat alvast van je to do-lijstje schrappen.

Inschrijven voor het 2e semester van academiejaar 2020 - 2021?

Voldoe je aan alle toelatingsvoorwaarden dan ben je klaar om in te schrijven.

Bij het inschrijven sluit je een contract af met de universiteit waarin je je engageert om een diploma of creditbewijzen te behalen voor de gekozen opleiding of opleidingsonderdelen.

Extra procedures
Wijk je af van de standaardformule "inschrijven in een opleiding om het diploma te behalen"? Consulteer dan eerst de "Extra inschrijvingsprocedures" om na te gaan of er een extra toelating en/of andere procedure van toepassing is.


Inschrijven doe je in 5 stappen en verloopt momenteel volledig op afstand

1. Facultaire toelating vragen

Inschrijven voor het 2de semester is in principe mogelijk tussen 15 januari en 14 maart 2021 maar er is steeds een facultaire toelating voor laattijdige inschrijving vereist. De faculteit kan bij een laattijdige inschrijving ook je studieprogramma beperken.  Vraag de toelating via de juiste facultaire helpdesk.

2. Online aanmelden, toetredingsovereenkomst ondertekenen en inschrijvingsdossier versturen

Via de online aanmelding krijg je een toetredingsovereenkomst waarin de relevante gegevens voor je inschrijving staan.  Deze toetredingsovereenkomst is een belangrijk onderdeel van je inschrijvingsdossier.

 • Je inschrijvingsdossier verstuur je digitaal of per post aan de centrale studentenadministratie (opgelet, meng beide verzendwijzes niet!).
  Om na te gaan op welke manier je je dossier kan indienen, zijn de twee onderstaande vragen belangrijk!  Door het beantwoorden van deze vragen krijg je belangrijke informatie over de samenstelling van je inschrijvingsdossier én de manier van versturen.
  We moeten je dossier ten laatste op 14 maart 2021 om 12u30 ontvangen om nog in aanmerking te kunnen komen voor verwerking.

Kan je je toetredingsovereenkomst op de correcte manier ondertekenen?

Je kan je toetredingsovereenkomst op één van de volgende manieren ondertekenen :

 • door je toetredingsovereenomst eerst manueel te ondertekenen en het formulier in te scannen.  Je handtekening moet overeenkomen met de handtekening op je identiteitskaart of paspoort (deze werkwijze werd toegevoegd in het kader van de corona-omstandigheden. Dergelijke ondertekening heeft dezelfde geldigheid als een originele ondertekening).

of

 • met je eID als je beschikt over een geschikte elektronische kaart (bijvoorbeeld een Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of Belgische elektronische vreemdelingenkaart), een PIN-codeeen kaartlezer en Acrobat Reader (minstens versie 6 of DC).  Instructies vind je op de site van de Belgische identiteitskaart eID.be.
  Opmerking: ook als je nog geen 18 jaar bent of nog een eID hebt die uitgereikt werd voor je 18 jaar werd, kan je met je eID een geldige 'handtekening' aanmaken waarmee we je kunnen identificeren.  Bij je handtekening wordt dan 'Authentication' vermeld.  Dit aanvaarden we ook.

Dat lukt!
Fijn! Bekijk nu in de volgende stap of je diploma digitaal kan geverifieerd worden.
 

Oei, dat lukt niet!
Stuur je inschrijvingsdossier op per post.

Kan je diploma digitaal geverifiëerd worden?

We kunnen je diploma digitaal verifiëren als één van de volgende situaties op jou van toepassing is:

 • Je hebt een Vlaams diploma behaald
  Controleer of je diploma als authentieke informatie (en niet als 'verklaring op eer') aanwezig is in de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank LED (inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je op deze pagina.
   
 • Je hebt een Nederlands diploma behaald
  Controleer of je diploma aanwezig is in het DUO diplomaregister en stuur het door volgens deze instructies.
   
 • Je hebt een NARIC diplomagelijkwaardigheid bekomen
  Controleer of je NARIC gelijkwaardigheidsbeslissing bestaat uit een PDF met een beveiligde digitale handtekening of aanwezig is in de de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank LED (inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid (upload in de LED gepland tijdens de zomer van 2020).  Stuur de PDF door samen met een scan van je originele diploma op basis waarvan de gelijkwaardigheid werd bekomen.
   
 • Je hebt een Letter of Acceptance zonder bijkomende diplomavoorwaarden
  Als je als student met een buitenlands diploma de 'admission procedure' hebt moeten volgen en een Letter of Acceptance hebt bekomen waarop geen extra diplomavoorwaarden staan vermeld, zijn we reeds in het bezit van je geverifieerd diploma.  Een scan van je Letter of Acceptance maakt dan deel uit van je inschrijvingsdossier.
   
 • Je hebt een diploma van de Universiteit Antwerpen
  Als je een diploma aan de Universiteit Antwerpen (of één van de vroegere instellingen (RUCA, UFSIA, UIA)) hebt behaald, kunnen we je diploma in ons eigen archief raadplegen.
   
 • Je hebt een International Baccalaureat Diploma (uitgereikt door het "Office du Baccalauréat international")
  Geef toelating aan je school om je resultaten elektronisch beschikbaar te maken aan de Universiteit Antwerpen.  Een PDF van je diploma in het inschrijvingsdossier is dan voldoende.  Wij controleren je diploma dan digitaal.
   
 • Je hebt een diploma van een andere onderwijsinstelling die beschikt over een digitaal verificatieplatform
  Controleer of je vorige onderwijsinstelling beschikt over een digitaal platform waar de verificatie van je diploma kan gebeuren en je diploma de instructies bevat voor de verificatie.  Een scan van je diploma met de instructies maakt dan deel uit van je dossier.
  Opgelet, het diploma moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.  Anders is een originele beëdigde vertaling in één van deze talen vereist en kan je je dossier enkel via de post opsturen.
   

Dat lukt ook! Mijn toetredingsovereenkomst kan digitaal ondertekend worden én mijn diploma kan digitaal geverifiëerd worden.
Verstuur je inschrijvingsdossier via de helpdesk.
 

Jammer, mijn diploma kan niet digitaal geverifiëerd worden.
Stuur je inschrijvingsdossier op per post.


3. Wacht op een bevestiging…

Na de verwerking van je inschrijvingsdossier ontvang je van ons de bevestiging van je inschrijving en jouw studentenaccount*.

Door je inschrijving is het studiegeld verschuldigd. Het correcte bedrag vind je terug in je SisA selfservice na het samenstellen van je studieprogramma (zie verder).

*indien je je dossier digitaal indient, ontvang je sneller je studentenaccount.

4. Studiegeld betalen en foto voor je studentenkaart opladen in SisA

Doe dit zo snel mogelijk, want pas na deze stappen kunnen wij jouw studentenkaart maken en versturen naar je postadres. 

Je studentenkaart met studentennummer en foto is uniek en je persoonlijke bezit. Hou ze op de campus altijd bij de hand. Je gebruikt je studentenkaart bij examens, in het studentenrestaurant, om cursussen aan te kopen ….

5. Je studieprogramma samenstellen

Na inschrijving stel je je studieprogramma samen in het Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) zodat je op een correcte manier kan deelnemen aan de lessen en examens. Je registreert je voor de opleidingsonderdelen die je dit academiejaar zal volgen. Bij vragen of problemen bij deze registratie neem je contact op met de faculteit die verantwoordelijk is voor je opleiding.