Inschrijvingen academiejaar 2021-2022

De standaard inschrijvingsperiode liep tot en met 8 oktober. Na 8 oktober kan je enkel nog inschrijven met een toelating van de faculteit. De periode waarin inschrijven nu nog kan is van 17 januari tot en met 14 maart 2022 (tweede semester). Ook kan de faculteit je studieprogramma beperken. Tevens is inschrijven enkel mogelijk indien je niet visumplichtig bent (uitgezonderd doctorandi).

De inschrijvingen voor het academiejaar 2022-2023 starten op 1 juli 2022. Aanmelden voor dit academiejaar zal onder voorbehoud mogelijk zijn vanaf april 2022.

Klaar om in te schrijven? Lees de voorwaarden zeker nog eens na

Door in te schrijven ga je akkoord met het onderwijs- en examenreglement en de bijbehorende procedures en gedragscodes van de universiteit. Je engageert je om een diploma of creditbewijzen te behalen.

Dan ben je klaar om in te schrijven!

In vijf stappen naar een vlotte start van het academiejaar

Stap 1: verzamel de nodige documenten​

Zorg dat je de volgende documenten bij de hand hebt voor je met de online aanmelding start:

 • een kleurenscan van je nationale identiteitskaart (voor- én achterzijde) of paspoort (pdf)
 • een digitale foto voor je studentenkaart (jpg)
 • een kleurenscan van je diploma (pdf), indien je diploma niet digitaal gecontroleerd kan worden

Extra documenten voor specifieke situaties?

Het is mogelijk dat je ook nog één of meerdere extra documenten zal moeten toevoegen. Dit is afhankelijk van jouw specifieke situatie.

 • Heb je de nationaliteit van een land buiten de EER en verblijf je reeds in België? Dan moet je ook nog een kleurenscan van je Belgische verblijfsvergunning (voor- én achterzijde) toevoegen (pdf)
 • Heb je geen relevant diploma in het Nederlands behaald? Dan moet je ook een kleurenscan van je taalcertificaat Nederlands toevoegen (pdf)
 • Had je vorig jaar recht op een schooltoeslag of een studietoelage van de Vlaamse overheid? Dan moet je ook een scan opladen van het bewijs dat je een toelage hebt ontvangen (pdf)

Heb je hierover of over andere onderwerpen vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via onze helpdesk.

Stap 2: online aanmelding

Het invullen van de online aanmelding duurt ongeveer 25 à 30 minuten. Je kan het invullen van het formulier steeds pauzeren en op een later moment verder invullen en indienen.

Na het invullen van de online aanmelding verloopt de verwerking volledig digitaal als we je diploma (en/of andere relevante attesten) digitaal kunnen verifiëren. 

Is dat niet het geval dan vragen we om op het einde van de aanmelding te kiezen voor "Persoonlijk contact" om, na afspraak, ter plaatse je originele documenten te komen presenteren.
Stadscampus
Gebouw S, lokaal S017
Lange St-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Controleer hieronder op voorhand welke diploma's of documenten we digitaal kunnen controleren.

De instructies om een afspraak te maken ontvang je na het kiezen van deze optie in je online aanmelding.

Kan je diploma en/of attest digitaal geverifiëerd worden?

We kunnen je diploma digitaal verifiëren (of hebben je diploma niet nodig) als één van de volgende situaties op jou van toepassing is:

 • Je Vlaamse diploma is aanwezig in de LED
  Controleer de voorwaarden waaronder je diploma (als authentieke informatie) aanwezig is in de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank LED (inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid. Voldoe je aan de voorwaarden dan controleren we steeds je diploma in de LED en aanvaarden we geen papieren documenten.

 • Je Nederlandse diploma is aanwezig in Mijn Diploma van DUO
  Controleer of je diploma aanwezig is in Mijn Diploma (inloggen met DigiD vereist). Is dit het geval dan moet je steeds je digitale diploma uit DUO doorsturen of opladen en aanvaarden we geen papieren documenten.

 • Je hebt een NARIC gelijkwaardigheidsattest betreffende je buitenlands diploma bekomen
  Controleer of je NARIC gelijkwaardigheidsattest bestaat uit een PDF met een beveiligde digitale handtekening of aanwezig is in de de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank LED (inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid.  Laad de PDF van NARIC in de plaats van je buitenlands diploma op in je online aanmelding.

 • Je hebt een Letter of Acceptance zonder bijkomende diplomavoorwaarden
  Als je als student met een buitenlands diploma de 'admission procedure' van de Universiteit Antwerpen hebt moeten volgen en een Letter of Acceptance hebt bekomen waarop geen extra diplomavoorwaarden staan vermeld, zijn we reeds in het bezit van je geverifieerd diploma.  Een scan van je Letter of Acceptance kan je dan opladen in je aanmelding in de plaats van het diploma.

 • Je hebt een diploma van de Universiteit Antwerpen
  Als je een diploma aan de Universiteit Antwerpen (of één van de vroegere instellingen (RUCA, UFSIA, UIA)) hebt behaald, kunnen we je diploma in ons eigen archief raadplegen. Is dit het geval volstaat het om een kopie in de aanmelding op te laden.

 • Je hebt een International Baccalaureat Diploma (uitgereikt door het "Office du Baccalauréat international")
  Geef toelating aan je school om je resultaten elektronisch beschikbaar te maken aan de Universiteit Antwerpen.  Een PDF van je diploma in de aanmelding opladen is dan voldoende.  Wij controleren je diploma daarna digitaal.

 • Je hebt een diploma of attest van een onderwijsinstelling of organisatie die beschikt over een digitaal verificatieplatform of je bezit een door de instelling of organisatie digitaal gecertificeerd diploma of attestControleer of je vorige onderwijsinstelling of organisator van bijvoorbeeld je taaltest beschikt over een digitaal platform waar de verificatie van je diploma en/of attesten kan gebeuren en je diploma en/of attesten de instructies bevat voor de verificatie.  Een scan van je diploma en/of attest met de instructies kan je dan opladen in de aanmelding. Opgelet, het diploma moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.  Anders is een originele beëdigde vertaling in één van deze talen vereist en kan je online aanmelding enkel na persoonlijk contact verder verwerkt worden.

 • Je hebt vroeger reeds gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen op basis van het diploma waarmee je nu opnieuw wil inschrijven
  Wanneer je relevante diploma reeds in het verleden door de centrale onderwijsadministratie gecontroleerd werd en je op basis daarvan werd ingeschreven, moet je dit diploma niet opnieuw laten controleren. Het volstaat een scan van het diploma in de online aanmelding op te laden.

OK, één van bovenstaande situaties is op mij van toepassing.
Je kan je dossier volledig digitaal laten verwerken.
 

Jammer, ik val niet onder één van bovenstaande situaties.
Je zal na afspraak persoonlijk moeten langskomen op de campus met je originele documenten.  Hierover ontvang je nog meer informatie via e-mail na het finaliseren van je online aanmelding met keuze "Persoonlijk contact".

Stap 3: onderteken de toetredingsovereenkomst en bevestig je inschrijving

Wij controleren de informatie en documenten uit de online aanmelding digitaal of samen met jou tijdens het persoonlijk contact. Als dit in orde is, bezorgen we jou een toetredingsovereenkomst. Door de ondertekening ervan maak je je inschrijving definitief. Nadien ontvang je van ons jouw studentenaccount via e-mail.

Een toetredingsovereenkomst is niet van toepassing op postgraduaten en gaststudenten. Zij registreren zich door het invullen en digitaal doorsturen van de online aanmelding.

Stap 4: Betaal je studiegeld

Samen met je studentenaccount ontvang je, indien van toepassing*, ook de betalingsgegevens voor je inschrijving. Door je inschrijving definitief te maken, ben je automatisch verplicht om studiegeld te betalen.

Studiegeld betalen doe je best zo snel mogelijk, want pas na deze stap kunnen wij jouw studentenkaart maken en versturen. Je studentenkaart is uniek en jouw persoonlijke bezit. Je gebruikt ze onder andere om cursussen te kopen, bij examens, in het studentenrestaurant... Daarom heb je je kaart best altijd bij de hand wanneer je op de campus bent.

*Studiegeld is niet van toepassing op gaststudenten. Postgraduaten en sommige master-na-master programma's innen zelf hun studiegeld.

Stap 5: stel je studieprogramma samen

Na inschrijving stel je je studieprogramma samen in het Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) zodat je op een correcte manier kan deelnemen aan de lessen en examens. Je registreert je voor de opleidingsonderdelen die je dit academiejaar zal volgen. Bij vragen of problemen bij deze registratie neem je contact op met de faculteit die verantwoordelijk is voor je opleiding. In het geval van een laattijdige inschrijving bestaat de kans dat je dit zelf niet meer kan en je hiervoor de faculteit moet contacteren.