Side header image

Verblijfskaart

Algemene regel

Alle buitenlandse studenten, ook die uit de EU, moeten zich aanmelden op de dienst bevolking (vreemdelingenzaken) van de gemeente waar ze gaan wonen. Studenten uit de buurlanden van België kunnen kiezen tussen domiciliëring in België of voor het behoud van domicilie in het respectieve buurland (in dit geval Nederland). In beide gevallen moet je je wettelijk gezien registreren bij de dienst bevolking (vreemdelingenzaken) van de stad of gemeente in België waar je verblijft.

Let op
Wanneer je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, ben je verplicht je uit te schrijven bij de dienst Burgerzaken van je gemeente in Nederland. Handhaving van je inschrijving is alleen mogelijk als je regelmatig op je oude adres terugkeert of een postadres neemt. Deze periode van acht maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Als je wekelijks (bijvoorbeeld tijdens de weekends) terugkeert naar Nederland, hoef je je ook niet uit te schrijven.

2 soorten verblijfsdocumenten

Voor studenten die willen werken

Voor studenten die willen werken

Als je wil werken als student opteer je best voor de elektronische kaart. Je krijgt een rijksregisternummer en dan heb je recht op terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing (bij je belastingaangifte) indien je onder de inkomstengrenzen valt van de belastingplicht. 

Als je kiest voor het verblijfsdocument Bijlage 33, dan geldt een andere fiscale regeling: meer info hierover vind je op de pagina over studentenarbeid en belastingen, onder 'Info voor buitenlandse studenten'.

Voor informatie over studeren en werken, neem contact op met de sociale dienst  van de universiteit.

Contact

Hilde Didden
Dienst Internationale Samenwerking
Maandag -vrijdag van 9.00h – 13.00h gesloten op woensdag
Gratiekapelstraat 10
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 44 31
residencepermit@uantwerpen.be