De Universiteit Antwerpen heeft met betrekking tot de aanvraag voor een verblijfskaart voor buitenlandse studenten praktische afspraken gemaakt met het studentenloket van de Stad Antwerpen. Universiteit Antwerpen bezorgt de aanvraagdossiers van haar studenten aan dit loket en regelt voor de studenten in kwestie een afspraak met het loket voor de verdere afhandeling van de aanvraag.

Let wel: deze procedure is enkel voor studenten die in de stad Antwerpen en haar districten wonen. Studenten die in een andere gemeente wonen (bv. Edegem) nemen contact op met de gemeente in kwestie.

Belangrijk: Start je aanvraag voor het verblijfsdocument (Bijlage 33 of EU-kaart) op nadat je op je adres in Antwerpen woont.

Merk op: Ben je al ooit eerder in België ingeschreven geweest, vermeld dit dan bij je aanvraag.


Hoe verloopt de procedure in de praktijk?

EU-kaart

Stap 1: Aanvraagdossier

Stel je aanvraagdossier samen. Onderstaande documenten zijn vereist:

 1. Een kleurenscan van je identiteitskaart of paspoort;
 2. Een studiebewijs van de Universiteit Antwerpen.  Je kan dit document downloaden vanuit SisA (Documenten > Studiebewijs) nadat je ingeschreven bent aan de universiteit.
 3. De Europese ziekteverzekeringskaart;
 4. Een kopie van het huurcontract;
 5. Een ingevulde en ondertekende verklaring van voldoende financiële middelen.
 6. Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad. Je inlichtingenblad wordt automatisch gegenereerd nadat je je gegevens hebt ingevoerd in Mobility Online.
  • Opmerking 1: Vermeld steeds je postcode in Antwerpen.
  • Opmerking 2: Op het formulier is een ruimte voorzien om nuttige informatie mee te geven voor de wijkagent, zoals bv. lesuren en lesdagen, dagen en uren wanneer je thuis bent, speciale kenmerken van het pand (één bel voor meerdere bewoners), enz.  Maak er gebruik van want dit zal de woonstcontrole vergemakkelijken.
  • Opmerking 3: Onderteken het document en laad het op.

Scan elk document apart als .pdf en geeft het de juiste benaming, namelijk: paspoort of identiteitskaart, infoblad, studiebewijs, ziekteverzekeringskaart, verklaring financiële middelen en huurcontract.

Je start je aanvraag in Mobility Online. Voer je gebruikersnaam en paswoord van de Universiteit Antwerpen in om in te loggen.

De applicatie is volledig in het Engels.  Volg de verschillende stappen van de workflow.  Nadat je alle stappen hebt doorlopen, wordt je dossier door de Dienst Internationale Samenwerking gecontroleerd. Alleen volledige dossiers worden behandeld. Na goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail dat je dossier aan het Loket Migratie Stad Antwerpen werd bezorgd.

Na verwerking van je dossier door het Loket Migratie ontvangt DIS een digitaal document (bijlage 19) dat naar jou wordt doorgestuurd via e-mail.  Dit is een bewijs dat je aanvraag lopende is.

Stap 2: Woonstcontrole

De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt de politie om een woonstcontrole uit te voeren (standaardprocedure). De wijkagent gaat na of je effectief op het aangegeven adres woont. Daarom is het belangrijk dat je naam en familienaam duidelijk naast de deurbel en op de brievenbus staat vermeld. Het is mogelijk dat de agent je persoonlijk wil spreken. Indien je niet thuis bent, komt hij terug op een ander moment. 

Bij een positieve woonstcontrole ontvang je van de agent een document (persoonlijk of in je brievenbus) (voorbeeld zie bijlage). De agent stuurt daarna een elektronische bevestiging van woonstcontrole naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bevestig in Mobility in Online dat de woonstcontrole werd afgerond.

Stap 3: Afspraak - inschrijving in het Vreemdelingenregister en aanvraag EU-kaart

Na registratie van de positieve woonstcontrole in Mobility Online, boekt DIS een afspraak voor jou bij het Loket Migratie te  STAN.  Je ontvangt  via e-mail de afspraakgegevens. Het is belangrijk dat je aanwezig bent op je afspraak. Het missen van je afspraak zorgt voor een aanzienlijke vertraging bij het verkrijgen van je EU-kaart.

Wat neem je mee naar de afspraak:

 • je paspoort of identiteitskaart 
 • 1 pasfoto met witte achtergrond 
 • het document bijlage 19, dat je eerder via e-mail ontving. 

Je ontvangt een tijdelijk verblijfsdocument (bijlage 8). Op hetzelfde moment wordt de elektronische verblijfskaart (EU-kaart) aangevraagd.  De EU-kaart is verplicht en heeft een aantal voordelen o.a. afsluiten ziekteverzekering, bewonerskaart voor parkeren, werken is fiscaal interessanter. Je betaalt voor de EU- kaart 21,10 euro, bij voorkeur met je bankkaart.

Stap 4: Afspraak – ophalen EU-kaart

Op de afgesproken datum haal je je EU-kaart op met je pin- en puk-codes. 
Indien er geen datum werd geprikt, neem je contact op met residencepermit@uantwerpen.be om een afspraak vast te leggen voor het afhalen van de verblijfskaart.

Bijlage 33

Stap 1: Aanvraagdossier

Stel je aanvraagdossier samen.  Onderstaande documenten zijn vereist:

 • Een kleurenscan van je identiteitskaart of paspoort;
 • Een studiebewijs van de Universiteit Antwerpen.  Je kan dit document downloaden vanuit SisA (Documenten > Studiebewijs) nadat je ingeschreven bent aan de universiteit.
 • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad. Je inlichtingenblad wordt automatisch gegenereerd nadat je je gegevens hebt ingevoerd in Mobility Online.
  • Opmerking 1: Vermeld steeds je postcode in Antwerpen.
  • Opmerking 2: Op het formulier is een ruimte voorzien om nuttige informatie mee te geven voor de wijkagent, zoals bv. lesuren en lesdagen, dagen en uren wanneer je thuis bent, speciale kenmerken van het pand (één bel voor meerdere bewoners), enz.  Maak er gebruik van want dit zal de woonstcontrole vergemakkelijken.
  • Opmerking 3: Onderteken het document en laad het op.
 • pasfoto met witte achtergrond

Scan elk document apart in en geef het een duidelijke benaming.

Je start je aanvraag in Mobility Online via deze link. Voer je gebruikersnaam en paswoord van de Universiteit Antwerpen in om in te loggen.

De applicatie is volledig in het Engels.  Volg de verschillende stappen van de workflow.  Nadat je alle stappen hebt doorlopen, wordt je dossier door de Dienst Internationale Samenwerking gecontroleerd. Alleen volledige dossiers worden behandeld.Na goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail dat je dossier aan het Loket Migratie Stad Antwerpen werd bezorgd.

Stap 2: Verblijfsdocument Bijlage 33

Na verwerking van je dossier door het Loket Migratie ontvangt DIS jouw verblijfsdocument Bijlage 33 in elektronische vorm. We sturen het document door naar jouw e-mailadres.

Druk het document af en heb het steeds op zak. Het is geldig voor één academiejaar en je kan het jaarlijks verlengen.