Algemene regel

Alle buitenlandse studenten, ook die uit de EU, moeten zich aanmelden op de dienst bevolking (vreemdelingenzaken) van de gemeente waar ze gaan wonen. Studenten uit de buurlanden van België kunnen kiezen tussen domiciliëring in België of voor het behoud van domicilie in het respectieve buurland (in dit geval Nederland). In beide gevallen moet je je wettelijk gezien registreren bij de dienst bevolking (vreemdelingenzaken) van de stad of gemeente in België waar je verblijft.

Let op
Wanneer je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, ben je verplicht je uit te schrijven bij de dienst Burgerzaken van je gemeente in Nederland. Handhaving van je inschrijving is alleen mogelijk als je regelmatig op je oude adres terugkeert of een postadres neemt. Deze periode van acht maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Als je wekelijks (bijvoorbeeld tijdens de weekends) terugkeert naar Nederland, hoef je je ook niet uit te schrijven.

2 soorten verblijfsdocumenten

EU-kaart (Elektronische verblijfskaart)

Neem je je domicilie in België, dan kan je een EU-kaart aanvragen (elektronische verblijfskaart). Dit is de verblijfskaart van een EU-onderdaan. Je wordt eerst ingeschreven in het wachtregister. Dan gebeurt er een woonstcontrole door de wijkagent. Na de woonstcontrole wordt je ingeschreven in het vreemdelingenregister en dan kan je de elektronische E-kaart kan aanvragen. De EU-kaart heeft in principe een geldigheidsduur van vijf jaar tenzij je aangeeft voor een kortere periode in België te zullen verblijven. In dat geval heeft de kaart een geldigheidsduur gelijk aan het voorgenomen verblijf. Na inschrijving bij je Belgische gemeente, krijg je een rijksregisternummer. Dit nummer is vergelijkbaar met het Nederlandse sofinummer. Je Belgische gemeente informeert de diverse overheidsinstanties in België over je vestiging in België.

Let op
Schrijf je niet uit in Nederland vooraleer je bent ingeschreven in Antwerpen. Schrijf je zeker ook niet uit bij je ziekteverzekeraar in Nederland vooraleer je hier bent ingeschreven bij een ziekenfonds.

Als inwoner van de provincie Antwerpen betaal je elk jaar een provinciale belasting van 40 euro. 

Verblijfsdocument Bijlage 33

Nederlanders die in België studeren en verblijven op een ‘kotadres’, en die hun domicilie in Nederland willen behouden, kunnen het verblijfsdocument Bijlage 33 aanvragen dat geldig is tot 31 oktober van het lopende academiejaar.
De enige voorwaarde is dat je een nationaliteit hebt van een aangrenzend land van België (Nederland, Frankrijk,  Duitsland en Luxemburg).
Als je een Bijlage 33 aanvraagt, wordt je niet ingeschreven in het Vreemdelingenregister; je krijgt dus ook geen Rijksregisternummer. Je krijgt wel altijd door je inschrijving in de universiteit een registernummer als buitenlander (BIS-nummer) toegekend. Dit vind je terug op je studiebewijs.

Opmerking: Bijlage 33 moet jaarlijks vernieuwd worden; zie rubriek ‘verlengen’.

Voor studenten die willen werken

Als je wil werken als student opteer je best voor de elektronische kaart. Je krijgt een rijksregisternummer en dan heb je recht op terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing (bij je belastingaangifte) indien je onder de inkomstengrenzen valt van de belastingplicht. 

Als je kiest voor het verblijfsdocument Bijlage 33, dan geldt een andere fiscale regeling: meer info hierover vind je op de pagina over studentenarbeid en belastingen.

Voor informatie over studeren en werken, neem contact op met de sociale dienst  van de universiteit.