Ben je een vluchteling die in België woont? Ben je geïnteresseerd in studeren aan de Universiteit Antwerpen? Je bent zeker welkom!

De toelatingsvoorwaarden voor erkende vluchtelingen met een buitenlandse vooropleiding zijn dezelfde als die voor alle internationale studenten. Er zijn twee basisvoorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen starten:

 • Taalvoorwaarden: Al onze bacheloropleidingen worden in het Nederlands gegeven. We bieden zowel Nederlandstalige als Engelstalige masterprogramma's en postgraduaten aan. Hieronder vind je meer informatie over het gevraagde niveau van taalvaardigheid.
 • Diplomavoorwaarden: Je moet een diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs kunnen voorleggen. Als je de noodzakelijke documenten (vanwege praktische omstandigheden) niet kan voorleggen, wordt een verificatieproces gestart.

Houd er rekening mee dat elke opleiding zijn eigen specifieke toelatingsvoorwaarden heeft, onder andere voor diploma- en taalvereisten.

We begrijpen dat individuele academische achtergronden en huidige situaties kunnen variëren. Je kan ons voor specifieke vragen rechtstreeks contacteren via refugeestudents@uantwerp.be.

Nederlands leren

Linguapolis, het Instituut voor Taal en Communicatie van de Universiteit van Antwerpen, biedt cursussen Nederlands aan.

Ze organiseren ook een voorbereidend eenjarig programma Taaljaar Nederlands in een academische context voor hoogopgeleide nieuwkomers die van plan zijn hun studie in het Nederlands voort te zetten.

Er is een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor vluchtelingen om deel te nemen aan dit eenjarige programma.

Erkenning van je buitenlandse diploma en studies

Heb je een buitenlands diploma en wil je verder studeren aan de Universiteit Antwerpen, dan hoef je geen procedure bij NARIC op te starten om gelijkwaardigheid aan te vragen. In Vlaanderen zijn instellingen voor hoger onderwijs zelf gemachtigd om studenten toe te laten.

Wil je aan het werk met een buitenlands diploma? NARIC-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen. Daarnaast fungeert NARIC-Vlaanderen ook als informatiecentrum.

BELANGRIJK:

Als je NARIC aanvraag onvolledig is omdat je niet over alle benodigde documenten beschikt, kan je nog steeds om een evaluatie van je buitenlandse masteropleiding vragen als je studeerde in het domein van bedrijfseconomie, ingenieurswetenschappen of exacte wetenschappen. Dit kan via NARIC door deel te nemen aan de VLIR-procedure.

Lees meer op http://naricvlaanderen.be/en/information-for-refugees.

Een bacheloropleiding volgen

Al onze bacheloropleidingen worden in het Nederlands gegeven en duren drie jaar. Meer informatie over deze programma's vind je in de online studiegids.

Toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding

Om je te kunnen inschrijven in een academische bacheloropleiding moet je minstens in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot een vergelijkbare Vlaamse bacheloropleiding in het universitair onderwijs in het land waar het diploma uitgereikt werd.

In uitzonderlijke gevallen, als je je middelbare opleiding niet hebt kunnen voltooien, kom je mogelijk in aanmerking voor een alternatieve toelatingsprocedure. Houd er echter rekening mee dat deze procedure alleen in het Nederlands beschikbaar is en je daarvoor kennis moet hebben van het Nederlands op (minstens) niveau B2. Lees meer hier over de procedure, de timing en de volgende informatiesessie.

Taalvoorwaarden
Er zijn twee mogelijkheden om aan te tonen dat je voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarden:

 1. ofwel heb je tenminste één jaar (of 60 ECTS-studiepunten) een Nederlandstalige opleiding doorlopen en met succes afgerond in een middelbare school, hogeschool of universiteit. De opleiding mag niet gericht zijn op het leren van de Nederlandse taal of dienen als voorbereiding voor het vereiste taalniveau voor het hoger onderwijs.
 2. ofwel slaagde je binnen de laatste 2 jaar voor een van de volgende taaltesten:

Studiegeld
Op de webpagina's van onze inschrijvingsdienst vind je de studiegelden. Let op: het studiegeld dekt zowel de inschrijving als het lesgeld en is onderworpen aan jaarlijkse herziening.

Kom gratis proeven van onze opleidingen!
Tijdens de schoolvakanties in november en februari biedt de universiteit een selectie lessen en informatiesessies die je kunt bijwonen om te ontdekken hoe het is om hier te studeren. Dit is een geweldige manier om een ​​studieprogramma te leren kennen en om een ​​beslissing te nemen. Alle sessies worden in het Nederlands gegeven. Registreer online om het volledige programma te ontvangen.

Een masteropleiding volgen in het Nederlands

De Universiteit Antwerpen biedt vooral Nederlandstalige masterprogramma's aan. Bekijk alle informatie over deze opleidingen in de online studiegids. Controleer de instructietaal!

Diplomavoorwaarden
Algemeen is een relevant diploma van academische bachelor (= minimaal 180 ECTS), uitgereikt door een erkende hoger onderwijsinstelling in België, Nederland of Luxemburg, vereist om te kunnen inschrijven in een initiële masteropleiding. De bachelordiploma’s die toegang geven tot een specifieke master vind je in het studie-aanbod of kan je navragen bij de betrokken opleidingssecretariaten. Afhankelijk van de opleiding en het reeds behaalde diploma moet je soms een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma volgen. Indien je diploma expliciet vermeld wordt in de toelatingsvoorwaarden kan je rechtstreeks de inschrijvingsprocedure volgen. Als je je diploma hebt behaald in een ander land, moet je een andere procedure volgen om toestemming te krijgen om je in te schrijven.

Taalvoorwaarden
Er zijn twee mogelijkheden om aan te tonen dat je voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarden:

 1. ofwel heb je tenminste één jaar (of 60 ECTS-studiepunten) een Nederlandstalige opleiding doorlopen en met succes afgerond in een middelbare school, hogeschool of universiteit. De opleiding mag niet gericht zijn op het leren van de Nederlandse taal of dienen als voorbereiding voor het vereiste taalniveau voor het hoger onderwijs.
 2. ofwel slaagde je binnen de laatste 2 jaar voor een van de volgende taaltesten:

Studiegeld
Op de webpagina's van onze inschrijvingsdienst vind je de studiegelden. Vergeet niet dat masterprorgamma's zowel eenjarig als tweejarig kunnen zijn; de studiegelden worden per academiejaar weergegeven. Let op: het studiegeld dekt zowel de inschrijving als het lesgeld en is onderworpen aan jaarlijkse herziening.

Een masteropleiding volgen in het Engels

Aan de Universiteit Antwerpen kan je meer dan 30 opleidingen volgen in het Engels. Je vindt meer informatie over de inhoud, toegangsvoorwaarden, deadlines en studiegeld van elk programma door de programma's te selecteren in de online studie-gids.

Taalvoorwaarden
Je kan je Engelse taalvaardigheid bewijzen op twee manieren:

 1. door aan te tonen dat je tenminste één academisch jaar (of 60 ECTS) studeerde in een Engelstalige opleiding in het hoger onderwijs (de toelatingscommissie van de opleiding kan bijkomend bewijs van Engelse taalvaardigheid opvragen)
 2. door een van de volgende taalcertificaten te tonen:
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language): een papier-gebaseerd TOEFL niveau van minimum 550, of een computergebaseerd TOEFL niveau van minimum 213, of een internetgebaseerd TOEFL niveau van minimum 80
  • IELTS (International English Language Testing System): een totaalscore van minimum 6.5, en een minimumscore van 6.0 op elk onderdeel
  • ITACE (Interuniversity Test of Academic English for Students): minimum niveau B2

Bijkomende voorwaarden
Zorg dat je op de hoogte bent van de bijkomende voorwaarden voor de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde en voor studenten met een Chinees diploma.

Werken aan de universiteit

De Universiteit Antwerpen ondersteunt het Science4Refugees-initiatief van de Europese Commissie en moedigt asielzoekers, wetenschappers en onderzoekers met vluchtelingenstatuut aan om een baan aan te vragen aan de Universiteit van Antwerpen.

Alle vacatures bij de Universiteit Antwerpen zoals gepost op het Europese jobportaal Euraxess en de jobsite van UAntwerpen met het Science4refugee-logo staan expliciet open voor asielzoekers en vluchtelingen.

Voor meer informatie over werken bij de Universiteit Antwerpen kan je contact opnemen met het International Staff Office.

THEA: Flexibel programma voor vluchtelingen met een hoger onderwijs perspectief

Via het THEA programma kunnen vluchtelingen tijdens de eindfase van hun taaltraject Nederlands al proeven van hoger onderwijs. Voor dit project wordt samengewerkt met ATLAS – Integratie & inburgering Antwerpen (Stad Antwerpen).

Verloop van het THEA-programma

 1. Selectie: Deelnemers worden geselecteerd door ATLAS op basis van hun hogeronderwijsperspectief. Zij doorlopen bij ATLAS een studie-oriënteringstraject en hebben een duidelijke studiekeuze. Uiteraard moeten ze voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie onder). ATLAS maakt een overeenkomst op met de kandidaat.
 2. Introductie bij de hogeronderwijsinstelling: Kandidaat-deelnemers worden doorverwezen naar de contactpersoon van de hogeronderwijsinstelling. Deze organiseert een intakegesprek waaraan de kandidaat en de studietrajectbegeleider van de beoogde opleiding deelnemen.
 3. Samenstelling programma: Deelnemer en studietrajectbegeleider overleggen over de mogelijke opleidingsonderdelen in het THEA-programma. Ook de administratieve opvolging komt daar ter sprake. De instelling maakt een overeenkomst op met de kandidaat. 
 4. Doorlopen THEA-programma: De deelnemer volgt alle onderwijs- en evaluatie-activiteiten. 
 5. Definitieve instroom in hoger onderwijs: in de meest geschikte opleiding na een succesvolle taaltoets.

Voorwaarden voor deelname

 • De deelnemer behoort tot één van de volgende categorieën: vluchteling, subsidiair beschermde of gezinshereniger met vluchteling. Andere nieuwkomers die voldoet aan specifieke voorwaarden komen ook in aanmerking.
 • De deelnemer voldoet aan de diplomavoorwaarden voor hoger onderwijs en de desbetreffende documenten werden gecontroleerd door de betrokken hogeronderwijsinstelling.
 • De kandidaten hebben in hun taaltraject Nederlands het niveau B1 behaald (respectievelijk niveau 3 in een universitair talencentrum of niveau 2.4 in een CVO) en zijn ingeschreven voor een hoger niveau.
 • De kandidaten zijn door ATLAS geselecteerd als kandidaten met een hogeronderwijsperspectief.
 • De kandidaten hebben bij ATLAS een studie-oriënteringstraject doorlopen.

Modaliteiten

Het programma wordt eenmalig toegestaan en kan lopen over één of twee semesters van één academiejaar. Het programma bevat ten hoogste 12 studiepunten, te bepalen in overleg met de opleiding.  Aan de deelname zijn is geen inschrijvingsgeld verbonden. Een deelnemer kan geen credits verwerven. Tegelijkertijd maakt de deelnemer ook nog geen gebruik van het leerkrediet. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevr. Eveline Philippaerts van ATLAS via eveline.philippaerts@stad.antwerpen.be of +32 (0) 3 338 70 16.

Psychologische ondersteuning tijdens de studie

Full-time een opleiding studeren kan een overweldigende ervaring zijn. Een nieuwe taal, een nieuwe academische cultuur, nieuwe vrienden en een nieuw land. Je hoeft het niet alleen te regelen. De studentenbegeleiders van de universiteit zijn beschikbaar voor individueel advies. Lees alles over het begeleidingsaanbod.