Is het mogelijk om me aan te melden indien ik me al heb uitgeschreven als burger in Nederland?

Let op: schrijf je niet uit in Nederland vooraleer je bent ingeschreven in Antwerpen, anders zal je problemen ondervinden met de inschrijving hier. Schrijf je zeker ook niet uit bij je ziekteverzekeraar in Nederland vooraleer je hier bent ingeschreven bij een ziekenfonds. Informeer goed in Nederland wat de vereisten zijn.

Mijn foto's hebben een grijze achtergrond, is dit ook goed?

Neen, ze moeten een witte achtergrond hebben. Je aanvraag zal enkel verwerkt worden indien je paspoortfoto een witte achtergrond heeft.

Volstaat het om een kopie in te leveren van mijn Nederlandse Zorgpas?

Enkel het Europese zorgpasje wordt aanvaard als document, een Nederlandse zorgpas wordt niet aanvaard. Je kan de Europese zorgpas aanvragen bij je ziekteverzekeraar. Het is namelijk belangrijk dat je kan aantonen dat je verzekering je kosten in België dekt. Informeer goed bij je zorgverzekeraar.

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken om bijlage 33 aan te vragen?

Er is slechts één aanvraagformulier voor de verblijfskaart. Dit gebruik je ook voor je aanvraag van bijlage 33. Een checklist met de benodigde documenten vind je terug op de eerste pagina van het formulier.

Klopt het dat ik mijn aanvraagdossier uiterlijk op de 8ste dag na mijn aankomst in Antwerpen dien binnen te brengen bij de Dienst Internationale Samenwerking?

De periode van 8 dagen is een richtlijn voor inwoners van de EU en deze mag overschreden worden. Je dient je dossier pas in te leveren wanneer je alle documenten in je bezit hebt.

Wat gebeurt er als de wijkagent langskomt voor mijn woonstcontrole en ik ben niet thuis?

De wijkagent komt meermaals langs. Hij komt 's avonds, 's morgens of in het weekend, op momenten dat de kans het grootst is om je thuis aan te treffen. Sowieso is het heel belangrijk dat de wijkagent je naam kan terugvinden op je deurbel en/of brievenbus.

Ik zou graag een bankrekening openen, maar ik heb nog geen verblijfskaart.

Je hebt steeds een verblijskaart nodig voor het openen van een bankrekening. Sommige banken maken hier een uitzondering op en daar kan je een rekening openen bij voorlegging van je paspoort, of elk ander officieel document waarop je thuisadres staat vermeld.