Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
09
dec

maandag

8:30 10:30

Inleiding tot het recht

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
13:00 15:00

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Sociologie

Hoorcollege
10
dec

dinsdag

8:30 10:30

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
13:00 16:00

Communicatiewetenschap

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
16:00 19:00

Politicologie

Hoorcollege Stadscampus
11
dec

woensdag

8:30 10:30

Statistiek I

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding wetenschappelijk werk

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Sociologie

Hoorcollege
12
dec

donderdag

8:30 10:30

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Algemene economie

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
13
dec

vrijdag

10:30 12:30

Sociologie

Hoorcollege
10:30 12:30

Statistiek I

groepsindeling (zie blackboard)
Practicum Stadscampus
15:00 18:00

Sociologie

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.