Studieprogramma van de master industriële wetenschappen: bouwkunde

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Academiejaar :

Modeltraject

Je volgt de verplichte opleidingsonderdelen en de masterproef.
Bijkomend kies je één van de keuzepakketten.

Verplichte opleidingsonderdelen

33 studiepunten

I-Betonbouwkunde6sp1e sem.
Craeye, Bart
I-Design of Steel and Wood Structures6sp1e sem.
Muehlich, Uwe
I-Finite Elements3sp1e sem.
Muehlich, Uwe
I-Geotechnische stabiliteit3sp1e sem.
Blom, Johan
II-Bouwrecht en -management3sp2e sem.
Wernaers, Stephanie
II-Bruggen- en tunnelbouw3sp2e sem.
Blom, Johan
II-Riolering en waterzuivering3sp2e sem.
Leemans, Bert
II-Stability3sp2e sem.
Vandemeulebroecke, Serge
II-Waterbouwkunde3sp2e sem.
Plancke, Yves
 

Masterproef

Je kiest verplicht één van onderstaande opleidingsonderdelen.
21 studiepunten

II-Masterproef Bouwkunde met inbegrip van stage21sp1e+2e sem
Audenaert, Amaryllis
II-Master's Project Construction including Internship21sp1e+2e sem
Vuye, Cedric
 

Keuzepakket 1

Je kiest voor 6 studiepunten uit onderstaande opleidingsonderdelen.

I-Acoustics3sp1e sem.
Vuye, Cedric
I-Duurzaam bouwen3sp1e sem.
Buyle, Matthias
I-Materials Modelling in Road Engineering3sp1e sem.
Muehlich, Uwe
I-Wegbouwkunde: dimensionering en materiaalaspecten3sp1e sem.
Van den bergh, Wim
 

Keuzepakket 2

Je neemt beide opleidingsonderdelen verplicht op.
2001FTICOM: enkel voor uitgaande uitwisselingsstudenten
6 studiepunten

I-The Company3sp1e sem.
Denil, Joachim
II-The Company3sp2e sem.
Denil, Joachim
II-The Company voor uitgaande uitwisselingsstudenten3sp2e sem.
Denil, Joachim