Inschrijven en studiegeld voor de master

Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Een voorbereidende stap kan nodig zijn, bv. toelating tot de master aanvragen.

Mag je starten? Volg de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Toelating tot de master aanvragen

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Heb je geen rechtstreekse toelating tot de master, dan moet je toelating aanvragen. Contacteer hiervoor de facultaire studietrajectbegeleider via de facultaire helpdesk.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
     
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): volg de procedure hieronder

Hoe een EVK aanvragen?

Neem grondig de cursusinformatie van de opleidingsonderdelen door. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen...

  • Vul het formulier 'aanvraag tot vrijstellingen' in. Verzend het formulier samen met de bijlagen en rekening houdend met de deadlines. Je ontvangt automatisch een kopie van je aanvraag.
     
  • Of verstuur je aanvraag via de post naar: Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft.

In het schakelprogramma kan je geen vrijstellingen verkrijgen op basis van het professioneel bachelordiploma dat je toelating tot het schakelprogramma geeft!

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.