Side header image

Voorbereidingsprogramma

  • 63 studiepunten

Alle academische bachelors (ook uit het buitenland) kunnen mits toelating van de faculteit een voorbereidingsprogramma volgen om aan te sluiten op de master opleidings- en onderwijswetenschappen.
Opgelet! Wie al een academische bachelor of master heeft uit het studiegebied psychologie/pedagogie kan rechtstreeks instromen in de master opleidings- en onderwijswetenschappen, en hoeft dit voorbereidingsprogramma dus NIET te volgen.