Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
18
nov

maandag

8:30 10:30

Economie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
10:30 13:30

Methodologie voor bedrijfskundig onderzoek

Bij voorkeur studenten Organisatie en management
Practicum Stadscampus
14:00 17:00

Methodologie voor bedrijfskundig onderzoek

Bij voorkeur studenten Cultuurmanagement
Practicum Stadscampus
19
nov

dinsdag

8:30 10:30

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
12:30 13:30

Wiskundige methoden en technieken

Niet verplicht
Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Recht en onderneming

Opname
Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de sociologie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
20
nov

woensdag

10:30 12:30

Methodologie voor bedrijfskundig onderzoek

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Niet voor SP en VP
Practicum Stadscampus
16:00 19:00

Wiskundige methoden en technieken

Niet voor SP en VP
Practicum Stadscampus
21
nov

donderdag

8:30 10:30

Economie

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
8:30 10:30

Algemene economie

groepsindeling zie Blackboard
Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Algemene economie

Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Wiskundige methoden en technieken

SP en VP (niet voor BSEW)
Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Economie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Algemene economie

Practicum Stadscampus
18:30 21:00

Inleiding tot de financiële verslaggeving

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.